Strona główna » Bez kategorii » SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PRAGNĄĆ GO

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PRAGNĄĆ GO

18.04.2013, czwartek  

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 8, 26-40 

Anioł Pański powiedział do Filipa: „Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta”. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin i urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.  Duch powiedział do Filipa: „Podejdź i przyłącz się do tego wozu”. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: „Czy rozumiesz, co czytasz?” A tamten odpowiedział: „Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?” I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma: „Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi”. Dworzanin zapytał Filipa: „Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?” A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Dworzanin powiedział : „Oto woda; cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?” Odpowiedział Filip: „Można, jeśli wierzysz z całego serca”. Odparł mu: „Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym”. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei. 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg prowadzi dzieje świata według swojego przedziwnego planu. Każdy ma swój czas usłyszenia Dobrej Nowiny. Wydawałoby się, że głoszenie Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego poganom to czasy trochę późniejsze. Nawrócenie Szawła z Tarsu  – apostoła pogan –  jeszcze nie nastąpiło.
  • Autor Dziejów Apostolskich poświęca prawie tyle samo miejsca opisowi nawrócenia jednego cudzoziemca (który może pełnić rolę świadka we własnej kulturze) co nawrócenia całej Samarii. Etiopski dworzanin jest pierwszym poganinem nawróconym na chrześcijaństwo (przypuszczalnie nieznanym większości członków Kościoła w Jerozolimie).
  • Jak można odczytać nawrócenie dworzanina etiopskiego? To prawda, Bóg ma swój czas i swój plan dla narodów i całych kontynentów, jednakże odpowiada także indywidualnie na pragnienia konkretnego człowieka.
  • Ów dworzanin sam szukał Boga żywego. Posiadał nawet zwój papirusu z księgą proroka Izajasza. Wydawać by się mogło, że sam Jezus był głęboko zainteresowany tym, aby urzędnik królowej etiopskiej  Go spotkał. Jest to odpowiedź Jezusa zmartwychwstałego na pragnienia serca tego człowieka.
  • Bóg żywy sam aranżuje spotkanie z Filipem, który głosi Dobrą Nowinę o Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Dworzanin jest gotowy do przyjęcia Jezusa do swojego życia. Sam prosi Filipa o chrzest. Koniec spotkania jest tak samo zadziwiający jak jego początek. Łukasz dodaje: A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. Otrzymał to czego pragnął.  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu proszę cię o pragnienie spotkania z Tobą – Bogiem zmartwychwstałym. Daj mi swoje pragnienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie)

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PRAGNĄĆ GO”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)