Strona główna » slowo » SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO DOŚWIADCZAĆ POMOCY PARAKLETA

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO DOŚWIADCZAĆ POMOCY PARAKLETA

21.05.2017, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14,15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania; Jeżeli rzeczywiście kochamy Jezusa, to zachowujemy Jego naukę i przykazania, z których największym jest przykazanie miłości. Wartość przykazań nie wypływa tylko z nich samych, ale z tego, że wprowadzają nas w zażyłe relacje z Ojcem i Jezusem w Duchu Świętym. Nasze dobre uczynki względem bliźniego powinny więc być owocem trwania, życia w Jezusie. Czy zachowuję przykazania? Które jest dla mnie najtrudniejsze?
  • grec. Paraklet (dosł. wezwany obok); oznacza tego, który ma za zadanie nieść pomoc potrzebującemu. Parakletem jest ktoś, kogo wzywa się w chwilach zwątpienia, kryzysu, problemów, która umie pocieszyć i udzielić wsparcia. Z łac. – adwokat. Adwokat broni czyjejś sprawy, honoru, prawa. Paraklet jest więc wspomożycielem, obrońcą, pośrednikiem, doradcą, pocieszycielem. Wszystkie te określenia opisują Ducha Świętego, który włącza nas w miłość i bliskość z Bogiem.
  • Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26 ). Jest On więc Tym, który uzdalnia nas do bycia uczniami Jezusa, tj. do miłowania drugiego człowieka i wzajemnej służby. Kiedy w szczególny sposób zwracam się do Ducha Świętego” Dlaczego?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję Ci za Twoją troskę o mnie, że Twój Duch jest zawsze ze mną po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO DOŚWIADCZAĆ POMOCY PARAKLETA”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)