Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ KLUCZE DO ŻYCIA

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ KLUCZE DO ŻYCIA

22.02.2018, czwartek , Święto Katedry świętego Piotra Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Piotr po wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa otrzymuje obietnicę powołania i kluczy królestwa niebieskiego. Co jest zatem  powołaniem Piotra i czym są klucze w jego misji? Mateusz ewangelista pisze znamienne słowa: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Szymon Piotr otrzymuje misję przewodzenia Kościołowi i klucze królestwa Bożego. Święty Paweł mówi wprost czym jest królestwo Boże: Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17) Królestwo Boże nie dotyczy granic państwowych, ale postawy serca – ducha.
  • Według orientalno-biblijnego zwyczaju mówienia, klucz (clavis) jest symbolem władzy lub zarządzania. Oddanie kluczy, na przykład po zdobyciu miasta, wszystkie ludy starożytne traktowały jak oznakę przekazania władzy. Człowiek otrzymał  klucze w swoim życiu, tylko potrzebuje je rozpoznać i zastosować. Klucz ma możliwość zamknięcia lub otworzenia jakiegoś domu, pokoju czy duchowej rzeczywistości. Kluczem do emocji jest dziękczynienie i uwielbienie Boga żywego. Emocje objawiają się, aby ukazać stan naszego serca. Emocje wytłumione objawią się ze zdwojoną siłą. Czy potrafisz dziękować Jezusowi za objawiające się uczucia w twoim wnętrzu? Czy potrafisz uwielbiać Jezusa w swoich uczuciach? Dziękczynienie i uwielbienie ma moc uzdrowienia naszych uczuć.
  • Kluczem jest także słowo, które wypowiadamy do siebie lub innych. Ma moc budowania lub niszczenia. Tymi kluczami jest błogosławieństwo i przekleństwo. Często wypowiadamy słowa przekleństwa, które kształtują nasze małżeństwo, dzieci i mają wpływ na nasze poczucie braku wartości.  Błogosławieństwo, afirmacja, mają wpływ na poczucie własnej godności, mają wpływ na budowanie własnej tożsamości. Jak często używasz błogosławieństwa? Jak często używasz przekleństwa? Dziękczynienie i uwielbienie oraz błogosławieństwo i przekleństwo mają wplyw na sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za klucze, które mi powierzyłeś. Proszę o łaskę mądrego korzystania z władzy, jaką one dają.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ KLUCZE DO ŻYCIA”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)