Archiwum z dnia: 1 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ SWÓJ PIEC OGNISTY I WYJŚĆ Z NIEGO ZWYCIĘSKO

01.03.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Daniela 3, 14-20. 91-92. 95

Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?» Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego». Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każdy z nas prędzej czy później zostanie w swoim życiu postawiony przed jakimś posągiem bożka, aby oddać mu pokłon. Historie biblijne objawiają przeróżne doświadczania w życiu ludzkim i ukazują drogę wyjścia. Kluczem zrozumienia zwycięstwa Szadraka, Meszaka i Abed-Nego jest ich postawa związana z wiarą w Boga żywego i wierność temu Bogu. Prorok Daniel pisze znamienne słowa o odwadze młodych Hebrajczyków: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». Jak reagujesz na sytuacje, w których jesteś zmuszany do nieuczciwości, nielojalności lub kłamstwa? Co jest twoim piecem ognistym?
  • Szadrak, Meszak i Abed-Nego ponoszą konsekwencje swojego sprzeciwu wobec króla Nabuchodonozora. Prorok Daniel tak pisze o tym doświadczeniu: Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Młodzi bohaterowie biblijni zapłacili swoją cenę za wierność Bogu żywemu. Tą ceną było wrzucenie do rozpalonego pieca ognistego. Każdy z nas może zapłacić swoją bolesną cenę za wierność Bogu żywemu. Dla jednych będzie to wyrzucenie z pracy. Dla innych odrzucenie, a dla jeszcze innych zdegradowanie z zajmowanego stanowiska. Jaka jest twoja cena wierności Bogu żywemu?
  • Kluczem, który doprowadził trzech młodzieńców do wyjścia bez szwanku z rozpalonego pieca było najpierw przepraszanie za swoje grzechy i grzechy swojego ludu, a następnie błogosławienie Bogu żywemu. Tak bowiem zachowują się ludzie wiary w swoim nieszczęściu czy utrapieniu. Prorok Daniel podaje tekst ich pięknej modlitwy: Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców – pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świetosci – chwalebne i wywyższone na wieki. (Dn 3, 52) To początek ich pięknego hymnu błogosławiącego Boga żywego. Jak zachowujesz się w sytuacjach granicznych, bez wyjścia, pełnych bólu? Czy Twoja reakcja jest reakcją człowieka wierzącego wiarą biblijną?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że uczysz mnie reakcji na trudne czy wręcz dramatyczne chwile w moim życiu. Dziękuję Ci za przykład i wiarę trzech młodzieńców z księgi proroka Daniela.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?