Archiwum z dnia: 2 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO BYĆ DOBRYM ROLNIKIEM W WINNICY PANA

02.03.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 21, 33-43. 45-46

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: “Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus w dzisiejszej ewangelii nawiązuje do tego, co mówił prorok Izajasz w Pieśni o winnicy Pana (Iz 5,1-7). Prorok mówił, że Jego Przyjaciel miał winnicę, którą zbudował na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni, posadził szlachetną winorośl, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej tłocznię.  Podobnie jak gospodarz z dzisiejszej ewangelii. Winnica w pieśni proroka wydała cierpkie owoce. Winnicę gospodarza opanowali zbuntowani rolnicy, którzy nie chcieli oddać należnego plonu.
  • W obu opowieściach winnicą wybraną jest naród izraelski, natomiast gospodarzem winnicy jest Bóg. W obu opowieściach Bóg ma prawo do plonów, gdyż to On jest jej właścicielem i założycielem. Chyba każdy z nas zakładając swoją winnicę (ogródek warzywny) chciałby, by to co tam będzie rosło, wydało w przyszłości dobre owoce, by móc cieszyć się zbiorami, gdy przyjdzie na nie czas. Bóg, który zadbał o wszystko też tak chciał, ale nie nacieszył się owocami ze swojej winnicy. Poniósł jeszcze szkodę, bo pozabijano Jego sługi, a na końcu i zabito Jego Syna.
  • Synowie Izraela – rolnicy winnicy Pana, odrzucili swojego gospodarza. Postąpili z Nim tak, jak chcieli. Odrzucili Tego, który przyszedł by odebrać plony winnicy. A jakim rolnikiem w winnicy Pana jestem ja? Jezus w Ewangelii mówił: “Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce“. Czy wiesz, że tym narodem jesteśmy my właśnie, którzy czytamy dzisiaj tę perykopę ewangeliczną? Jakie plony przynosisz dzisiaj Panu? Czy wiesz, że On ma prawo szukać u mnie i u Ciebie dobrych owoców? (por. Łk 13,6-9)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu pragnę być dobrym rolnikiem w Twojej winnicy. Naucz mnie zawsze być Ci posłusznym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?