Archiwum z dnia: 5 marca 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIDZIEĆ BOGA W NAJBLIŻSZYCH

05.03.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4, 24-30

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Atmosfera w synagodze stawała się z każdą chwilą bardziej napięta. Oto pojawił się Ten, o którym mówiono, że uzdrawia z wszelkich chorób i dolegliwości. Trudno im było uwierzyć w Niego, bo chodził z nimi po ulicach, biegał z ich dziećmi, a w szabat bywał z nimi w synagodze. Znali matkę i ojca. Dziecko Jezus, młodzieniec Jezus, i stoi przed nimi dojrzały mężczyzna Jezus, za którym idzie pogłoska, że uzdrawia i czyni cuda.
  • Możemy sprawdzić jak zareagowalibyśmy na słowa Jezusa, kiedy usłyszymy uwagę od swojego brata, siostry, współmałżonka lub dziecka. Złość, gniew czy odwet z litanią żalu i pretensji, że tyle z siebie dajemy. A może chwila refleksji,  jak maleńki promyk słońca w ciemnym pokoju, aby zobaczyć w świetle swoje życie. Warto czasem na chwilę porzucić dobre mniemanie o sobie i poddać je ocenie biorac do ręki Słowa Pana. Bezcenne chwile.

  • Jezus doskonale wyczuwał ich nastawienie i dlatego przypomniał dwa wydarzenia z historii Izraela, kiedy słowa proroków były przyjęte przez ludzi nie pochodzących z Narodu Wybranego. Tej prawdy nie byli w stanie przyjąć, dlatego wyprowadzili Go na górę, aby Go zabić.
  • W Międzynarodowym Komentarzu do Pisma Świętego czytamy, że ze wzgórza, na którym położny był Nazaret, roztaczał się panoramiczny widok na całą okolicę. Widać było jakby historię Izraela.  Jak na dłoni widoczne były miejsca, gdzie Gedeon odniósł wiele zwycięstw, król Saul poniósł sromotną klęskę, a król Jozjasz został niespodziewanie zabity w bitwie. Patrząc w kierunku zachodnim, przy dobrych warunkach atmosferycznych, można dostrzec szczyty góry Karmel, gdzie Eliasz stoczył pamiętną walkę z prorokami Baala.
  • Zaskakujace,ale trochę przypomina tosytuację, kiedy rodzice pokazywaliby swoim latoroślom rodzinny album ze zdjęciami, a one krzyczałyby, iż nie są ich dziećmi. Kreowanie Boga na swój obraz i swoje podobieństwo kończy się zawsze tak samo, to człowiek zajmuje miejsce Boga.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, naucz mnie patrzeć na siebie Twoimi oczyma czyli w prawdzie Twojego Słowa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?