Archiwum z dnia: 15 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ TO ODCZYTYWAĆ BOŻE CZYNY DO ZREALIZOWANIA W SWOIM ŻYCIU

15.03.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 5, 31-47

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli?”

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o sobie słowa, które często przeoczamy w naszym życiu. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Jezus nie  był kreatywny na swój sposób. Nie wymyślał dzieł, które chciał wykonać. Jezus wykonywał dzieła, które Bóg przygotował dla swojego Syna.

  • Święty Paweł w Liście do Efezjan pisze: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2, 10) My nie mamy wymyślać swoich czynów ale postępować tak, jak Jezus, mamy odczytywać czyny, które Bóg w swoim planie przygotował dla nas. Gdy odczytamy Boży plan, wtedy dokładamy do tego cała naszą kreatywność i gorliwość. Może zapytamy – czy takie postawienie sprawy nie ogranicza mojej wolności? Może należy odpowiedzieć tu pytaniem: „A czy wtedy, gdy realizowałeś tylko swoje zamiary i plany to doświadczałeś prawdziwej wolności?” Spróbuj robić odwrotnie, tak jak radzi św. Paweł, a zobaczysz różnicę.
  • Wykonywanie Bożych dzieł jest związane z całą naszą historią życia, z naszymi grzechami i słabościami, z naszymi darami, z naszym wykształceniem. Bóg ma świadomość kogo powołuje do swojego dzieła. Ma nawet świadomość naszych przodków i ich słabości, które i w jakiś sposób nas dotykają. W Ewangeliach Jezus powołując uczniów mówi do nich w charakterystyczny sposób: Szymonie, synu Jony; Janie, synu  Zebedeusza. Czy znasz dzieła, do których Bóg ma w swoim planie dla Ciebie? Czy znasz dzieła, które macie podjąć jako małżeństwo?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za misję Twojego życia i za cenę, którą musiałeś zapłacić. Dziękuję za moją misję życia i akceptację ceny, którą muszę zapłacić, aby ta misja była owocna.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?