Archiwum z dnia: 20 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ ZE WZROKIEM SKIEROWANYM NA PANA

20.03.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 8, 21-30

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W ostatnich dniach miałem wiele dyskusji na temat wiary katolickiej, Boga i Kościoła. Rozmowy te prowadziły ze mną osoby, które odeszły od Kościoła a przez ten protest odwróciły się również od Boga. W czasie rozmów bardzo często pytano mnie o sens wiary, o jej prawdziwość, czy dowody na istnienie Boga. I właśnie dziś, czytając ten fragment ewangelii, zobaczyłem, że w podobnej sytuacji był Jezus stojący na dziedzińcu świątyni w Jerozolimie. Izraelici, w szczególności uczeni w Piśmie, zarzucali Go pytaniami, poszukując odpowiedzi, sensownego wytłumaczenia w miejscu, gdzie należy powierzyć się wierze. Jezus wyraźnie mówi, że nie można opisywać i tłumaczyć Boga tylko na sposób ludzki „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka”. To właśnie pułapka złego, w którą wpadli faryzeusze i wpadam czasem ja sam. Zapominam, że Bóg działa nieprzewidywalnie, nieschematycznie i czasami tak niezwykle, iż trudno to przyjąć w odniesieniu do tego, co potrafię doświadczyć lub opisać.

  • Zastanawiam się, jak często jako osoba wierząca, pytam się Boga „Czego chcesz Panie?” Jak często zawierzam Mu moje działanie zanim je zainicjuję? Jak często szukam w tym, co się dzieje wokół mnie, w mojej żonie, dzieciach i znajomych wskazówek od Boga? Nie wiem jak ty, ale ja robię to bardzo rzadko. Tymczasem Jezus mówi, by patrzeć na Niego. Zaprasza, żebyś oderwał wzrok od codzienności i spojrzał wysoko na krzyż. On już zmarł za wszystkie twoje grzechy. On już Cię zbawił! Nie musisz na to zapracować, zrozumieć czy opisać tego faktu. Musisz tylko zapragnąć, by Go przyjąć! Jesteś gotów?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę naucz mnie patrzyć na to wszystko co czynisz w moim życiu z perspektywy Twojego krzyża . Proszę Cię o łaskę wiary, bez której nie potrafię iść za Tobą. Naucz mnie Panie wsłuchiwać się w to, co do mnie mówisz.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?