Archiwum z dnia: 24 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ TO PODDAĆ SIĘ OCZYSZCZENIU

24.03.2018, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Ezechiela 37, 21-28

Tak mówi Pan Bóg:
„Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa.
I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiaro-łomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.
Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą.
I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg żywy pragnie uczynić z Narodu Wybranego, z Izraela, swój lud wybrany.  Pragnie ich zintegrować. Prorok Ezechiel pisze: I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa.
  • Często my sami jesteśmy jak naród wewnętrznie rozbity, w którym istnieją dwa królestwa. Owe dwa królestwa mogą być obrazem naszego wewnętrznego rozbicia, dezintegracji. Wydawać by się mogło, że istnieją w nas dwie osobowości, które dążą w różnych kierunkach.
  • Bóg pragnie swój naród zintegrować wewnętrznie przez oczyszczenie. Prorok Ezechiel owo oczyszczenie ukazuje w pewnym obrazie. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.

  • Oczyszczenie polega na poznawaniu swojego grzechu, swojej słabości i swojej niemocy. Często Bóg dopuszcza przeróżne bolesne sytuacje, które objawiają nam naszą kondycję, a cierpienie przybiera formę oczyszczenia.
  • Często stajemy wobec swojej słabości i niemocy stwierdzając, że nie możemy uczynić nic, aby się z nich wyzwolić i doznać uzdrowienia. Paradoksalnie, to bardzo dobrze, ponieważ wtedy możemy udać się do tego, kto ma moc leczyć nasze niemoce. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni (por. 1P 2,2).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę przyjęcia oczyszczenia w moim życiu. Pozwól mi ujrzeć mój grzech i moje słabości. Proszę Cię przemień moje cierpienie w oczyszczenie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?