Archiwum z dnia: 29 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO STAWAĆ SIĘ WOLNYM

29.03.2018, czwartek , Wielki Czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 12, 1-8. 11-14

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Hebrajczycy wychodząc z Egiptu mieli przeżyć swoją pierwszą Paschę. Izraelici, których miał wyprowadzić Mojżesz, byli niewolnikami. Nikt z nich nie miał doświadczenia bycia wolnym. Autor Księgi Wyjścia pisze bowiem: A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. (Wj 12, 40-41) Izraelici w zachowaniu i w myśleniu byli niewolnikami. Jako niewolnicy zasiadali do pierwszej swojej Paschy, aby stawać się ludźmi wolnymi. Czy jesteś człowiekiem mentalnie wolnym? Czy wiesz co to wolność? Papierkiem lakmusowym pokazującym na ile jesteśmy wolni, jest w jakimś stopniu nasza reakcja na sytuacje przygniatające nas do ziemi – czy ogarnia mnie wtedy paraliżujący lęk, czy mimo wszystko towarzyszy mi pokój serca?
  • Przez doświadczenie Paschy, czyli wyjścia z niewoli ingerencją żywego Boga, Izraelici mieli stawać się ludźmi wolnymi. Baranek, którego mieli spożywać nie mógł mieć łamanych kości, dlatego, że to właśnie niewolnicy mieli zwyczaj wysysania szpiku z kości. Wszystko co się Bogu składa, ma być najlepsze, dlatego Autor Księgi Wyjścia pisze: Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnie albo koźlę. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. Bóg nie chce od nas ochłapów czasu, umiejętności czy pieniędzy. Pragnie abyśmy składali Mu najlepsze dary, bo jest tego godzien. Czy nie oddajesz Bogu ochłapów czasu lub pieniędzy? Jakie miejsce zajmuje Bóg w twoim życiu? 
  • Krew baranka, którą oznaczali odrzwia domów miała ich chronić przed aniołem śmierci. Jedno z praw duchowych, które Bóg wpisał w swoje stworzenie brzmi: Co człowiek sieje to i zbierać będzie. Egipcjanie siali śmierć zabijając pierworodnych Hebrajczyków, dlatego też zbierali śmierć. Autor Księgi Wyjścia pisze: Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Co siejesz w swoim życiu – dobro, błogosławieństwo, miłość, czy narzekanie, nienawiść i rozłamy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że mogę stawać się wolnym. Dziękuję Ci, że mogę w pełni świadomie powiedzieć, że jestem niewolnikiem konsumpcjonizmu, wygody, zakupów, pieniędzy, ale pragnę być wolnym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »