Archiwum miesięcy: Kwiecień 2018

CHDZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO UCZYNIĆ Z SIEBIE MIESZKANIE DLA NIEGO

30.04.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 21-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Atmosfera staje się coraz trudniejsza. Chcąc przygotować uczniów na swoje odejście, Jezus mówi o tym otwarcie. Uczniowie zadają pytania, bardzo osobiste, a On udziela odpowiedzi. Nie ukrywali wobec Niego swoich oczekiwań. Widzieli w Nim Mesjasza, który objawi się spektakularnie światu, a oni będą grzać się Jego blaskiem.  On w odpowiedzi wskazuje kierunek – zachowywanie Jego nauki poprzez miłość, pokorę i służbę. A źródłem będzie Paraklet, który wszystkiego nauczy i przypomni. Warto stawać przed Jezusem ze wszystkim co w nas jest. Z każdą wątpliwością, obawą czy niezrozumieniem. Odpowiedź przyjdzie, bo On nie lekceważy naszych pytań.

  • Jezus mówi do tych , którzy zachowują Jego naukę, że uczyni z nich swoje mieszkanie. Przyjąć Syna to doświadczać braterstwa, a przyjąć Ojca to doświadczać rodzicielskiej miłości. Aby to wszystko się dokonało, potrzebny jest Paraklet. To Duch Jezusa jest źródłem naszych pragnień, naszych możliwości do działania i wszelkich łask, aby wypełnić to, co nam powierzono. My właściwie możemy się na to otworzyć albo też nie. Pozwolimy w sobie zamieszkać albo zamkniemy się na taką możliwość.
  • Zamieszkać u kogoś, to wejść z nim w szczególną relację. Zachowujemy swoją autonomię, ale też jesteśmy od siebie zależni. Wiele przedmiotów staje się wspólnych, bo udostępniamy je sobie wzajemnie. Przyjmując kogoś do mieszkania, wyrażamy zgodę na jego obecność, jego sposób bycia i postrzeganie świata.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi łaskę przyjęcia Twojej nauki i bądź odpowiedzią na moje pytania.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »