Archiwum z dnia: 3 kwietnia 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO NAWRACAĆ SIĘ NIEUSTANNIE

03.04.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 2, 36-41

W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów:
„Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?” Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz”. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ukrzyżowano Jezusa odrzucając Jego Boskość. Ukrzyżowano Jezusa uznając w Nim zwykłego człowieka, który podszywa się pod Mesjasza. Ukrzyżowano Jezusa odrzucając Słowo Boże. A jednak On jest Mesjaszem. Ci, którzy otrzymali dar wiary uznali w Nim Zbawiciela świata. Dziś jest ich około dwóch miliardów. Ojcze Abrahamie jest ich tylu ile gwiazd na niebie. Wszyscy zjednoczeni w imię Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który zbawia świat.

  • Każdego dnia rodzą się nowi się. Każdego dnia przynoszą ich do kościołów aby zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Każdego dnia kolejni otrzymują w darze Ducha Świętego. Co chwila ktoś z nich upada. Grzeszy nieczystością, nienawiścią bliźniego, kradnie i złorzeczy Bogu i bliźnim. Zabija nawet. Co chwila jednak wielu z nich doznaje łaski nawrócenia, jedna się z Bogiem i prosi o przebaczenie głęboko ufając Bożemu Miłosierdziu. Módlmy się nieustannie o dar nawrócenia, o to abyśmy nie błądzili ani my ani nasi bliscy. Prośmy jedynego Stwórcę o jedność w naszej wielkiej chrześcijańskiej rodzinie. Prośmy o dar nawrócenia dla tych wszystkich, którzy zwątpili, którzy wątpią i będą wątpić.

  • Zechciejmy być Jego świadkami. Wszędzie tam, gdzie nas postawił odważnie wymawiajmy Jego imię. Głośmy Jego słowo wszystkim z niezachwianą pewnością. Nie lękajmy się. On nas wspomoże i uzdolni. Jego Duch podpowie nam jak mamy Go bronić i jak mamy o Nim mówić.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, udzielaj mi hojnie łaski nawracania. Dopomóż abym z odwagą głosił Twoje Słowo. Abym nigdy nie osłabł i się nie zawstydził.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?