Archiwum z dnia: 8 kwietnia 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I UKRYĆ SWOJE ŻYCIE W NIM

08.04.2018, niedziela , Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.

Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Apostołowie, po śmierci Jezusa przeżywają trudne chwile. Z jednej strony czują, że Jezus zawiódł ich oczekiwania, z drugiej mają wyrzuty sumienia, że to oni zawiedli Jego. Lęk, który zamknął ich dusze był spowodowany utratą sensu życia. Bóg umarł, a może w ogóle Boga nie ma?
  • W tej atmosferze bezsensu i zwątpienia, Jezus wchodzi do wieczernika i mówi „Pokój wam”. Jest to pokój najgłębszy z możliwych, wewnętrzne zintegrowanie a nawet uzdrowienie. Uczniowie uradowali się nie tak powierzchownie, ale najbardziej wewnętrznie, weszli w stan największego szczęścia. Poprzednie uczucia kompletnie zniknęły. Skończyły się wyrzuty sumienia, które były nie do zniesienia. Pojawia się radość, że Bóg żyje i że wszystkie ich grzechy zostały zmazane.
  • Jezus mógł powiedzieć: „zawiodłem się na was’’ ale On niczego apostołom nie wyrzuca, nie ma pretensji, nie potępia. Uczniowie doświadczają usprawiedliwienia. To jest miłość, która przekracza ich wyobrażenia. Miłość miłosierna. Jezus daje uczniom dostęp do swoich ran, które stają się dla nich lekarstwem. To jest najwyższy poziom miłości – pomóc uleczyć innych swoimi ranami. Miłosierdzie Boga to jest miłość wbrew odrzuceniu, zranieniu.
  • Jezus pozwala Tomaszowi dotknąć swoich ran. Jego determinacja jest ogromna. Jest gotowy jeszcze raz doznać bólu, a nawet jeszcze raz umrzeć, aby człowiek nie został utracony przez niewiarę. On nigdy z nas nie zrezygnuje.
  • Jezus przyszedł „mimo drzwi zamkniętych”. To nam pokazuje, jak wiele przeszkód Bóg w nas pokonuje, by do nas dotrzeć. Dla Niego nie jest przeszkodą nawet wejść w chleb eucharystyczny, aby być z nami. Jezus zszedł z tronu, uniżył samego siebie bo jest Bogiem miłosiernym.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pragnę doświadczać Twojej miłosiernej miłości i kochać nią innych.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?