Archiwum z dnia: 9 kwietnia 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO Z UFNOŚCIĄ ODPOWIEDZIEĆ MU „TAK”

09.04.2018, poniedziałek , Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wyobraź sobie dzisiejszą scenę z Ewangelii. Wyobraź sobie Maryję pogrążoną w codzienności, może właśnie krzątała się po domu, a może była zanurzona w modlitwie, w końcu był to zwykły dzień. Przypatrz się rozmowie Maryi z aniołem, ich dialogowi. Zobacz Maryję, która zmieszała się, która może była zaniepokojona, bała się. I która była niesamowicie oddana, bo po kilku słowach anioła powiedziała: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.
  • Czy dzisiaj zauważyłeś anioła, który przyszedł do ciebie? Co takiego ci powiedział? Do czego ciebie zaprosił? Czy zapewnił ciebie, że i tobie zostanie dany Duch Święty, by pragnienia Pana spełniły się przez ciebie (por. Iz 53, 10)?
  • Zapytaj Jezusa, co chce ci powiedzieć dzisiaj przez tę Ewangelię? Do czego ciebie zaprasza? A może mówi ci, że chce byś przestał się bać? A może zapewnia, że dla Niego nie ma nic niemożliwego?
  • Jak odpowiesz na wołanie Boga? Czy masz w sobie postawę Maryi, która z pokorą przyjmuje Bożą wolę, choć wydaje się, że to jest zupełnie niemożliwe, bo jak pozostając dziewicą może rodzić i to w dodatku Boga? Może wydaje ci się, że to, do czego zaprasza cię Bóg jest zbyt trudne, albo niemożliwe. Poproś Jezusa o wiarę, a Maryję o siłę i łaskę takiej ufności jaką ona miała.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę wraz z Maryją odpowiedzieć „TAK” na Twoje wezwanie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?