Archiwum z dnia: 13 kwietnia 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W EUCHARYSTII

13.04.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 6, 1-15

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Jezus będąc w okolicach Jeziora Galilejskiego, tuż przed świętem Paschy dokonuje cudu rozmnożenia chleba, zapowiadając w ten sposób to, czego dokona przed następną Paschą, gdy w wieczerniku w dzień Przaśników przemieni chleb, już nie jęczmienny, lecz przaśny, w swoje Ciało. Jezus poprzez to, co się wydarzyło nad Jeziorem ukazuje to, czego będzie dokonywał po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Przypatrz się temu jak to robi.
  • Gesty, które Jezus wykonał: wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i podał do jedzenia są tymi samymi gestami, które uczyni w wieczerniku ustanawiając Eucharystię („Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom” Mt 26,26b). Te same gesty czyni także i dzisiaj karmiąc nas swoim Ciałem. Przypatrz się tym gestom, spróbuj je sobie wyobrazić. Uczniowie gesty te znali bardzo dobrze. Dwaj z nich po zmartwychwstaniu poznali Go nie po wyglądzie, ani po tym co do nich mówił, lecz po łamaniu chleba (por. Łk 24,13-35).
  • Tłum pięcioma chlebami i dwiema rybkami najadł się do syta. Jezus rozdawał chleby i ryby nie wyliczając nikomu, że wziął za dużo lub za mało. Każdy dostał tyle ile chciał. Ludzie na pustkowiu zapewne nie bali się przyjść do Jezusa i poprosić o więcej. Oni wiedzieli, że dostaną tyle ile będą pragnąć. A ty jak spożywasz Ciało Pana czujesz, że jesteś nasycony Jego obecnością? Wierzysz w to, że Jezus daje Ci tyle ile potrzebujesz? Czy wiesz, że ten dzień, w którym Go przyjąłeś do swego serca, będzie już inny niż pozostałe? Czy wiesz, że nie musisz niczego innego pragnąć, bo w Tobie jest sam Bóg, a w Twoich żyłach płynie Jego boska Krew?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię o pragnienie Eucharystii.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?