Archiwum z dnia: 7 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PROSIĆ O DUCHA POCIESZYCIELA

07.05.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15,26-16, 4a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Chyba nikt nie może uniknąć w swoim życiu trudów i cierpień. Wszyscy się z nimi zmagamy. Czasem doświadczamy ich ze względu na naszą chrześcijańską postawę. Czasem bywa tak ciężko, że mamy ochotę rzucić gdzieś w kąt nasze wartości, dać sobie spokój z tym wszystkim co robimy dla innych. Czasem mamy ochotę oskarżać Boga o to, że daje nam takie ciężkie życie. Ale Jezus nie zostawia nas samych. On sam stał się człowiekiem i doświadczał takich samych trudów i cierpień. Dlatego przysłał nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który świadczy o Nim.

  • Duch Święty jest Duchem Prawdy bo przypomina nam o tym, o czym często w codziennych trudach zapominamy: że nasze życie jest w ręku Boga, który nas kocha i chce dla nas jak najlepiej. Że nie musimy się tak bardzo troszczyć o jutro (por. Mt 6, 31) bo Ojciec nasz wie czego potrzebujemy. A przede wszystkim Duch Święty świadczy o Jezusie, który jest Dobrą Nowiną, bo umarł i zmartwychwstał abyśmy mieli życie, i to życie w obfitości – tu, na tym świecie i po śmierci – życie wieczne.
  • Czy modlisz się czasem do Ducha Świętego, Pocieszyciela? On ma moc przemienić twoje życie. Nawet jeśli zewnętrzne trudy i cierpienia nie znikną, Duch Święty przemieni twoje serce i pojawią się miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22). Zobaczysz co jest najważniejsze. Zaufasz Bogu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty przyjdź i pociesz mnie. Zamień mój smutek w radość, moje zniechęcenie w zaufanie do Boga. Pozwól mi na nowo usłyszeć Dobrą Nowinę i zobaczyć moje życie w jej świetle.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?