Archiwum z dnia: 8 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ZNACZY WSŁUCHIWAĆ SIĘ W SŁOWO BOŻE I NAUKĘ KOŚCIOŁA

08.05.2018, wtorek , Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10, 11-16

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pan Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem, który chroni owce swojego stada i oddaje za nie swoje życie. Czy jestem „owcą w jego stadzie”? Jakie warunki trzeba spełnić? Kim trzeba być, by znaleźć się w gronie chronionych i zbawionych? Czy wystarczy to, że chodzę do kościoła, przystępuję do Komunii Św. i staram się wychowywać moje dzieci w wierze?
  • Jakie są więc wymagania? Pan Jezus mówi ogólnie o owcach i nie podaje żadnych warunków wstępnych, zasług czy też postaw, które tworzyłyby „wybrane stado”. Każdy z nas bez względu na przeszłość czy teraźniejszość może „dołączyć”, jeśli zechce słuchać Jego Głosu. Jezus zna bardzo dobrze człowieka i wie, jak łatwo rozpraszamy się, zapominamy o Bogu i odwracamy się od Niego, co prowadzi do grzechu. Na przykład, gdy pieniądz staje na pierwszym miejscu, to po tym przychodzi grzech: pracoholizm, chciwość, kradzież, zazdrość.
  • Pan Jezus nie wyszczególnia warunków bym nie pomyślał, że sam dam radę „zarobić na niebo”. Nie muszę! Jestem przecież zbawiony! Chrystus już złożył ofiarę przebłagalną za moje grzechy i tylko ON (Bóg) mógł zadośćuczynić za to, co zrobiłem. Jedynym zadaniem jest wsłuchiwanie się w Jego Słowo po to, by zrozumieć Boży Plan przygotowany dla mnie.
  • Ale jak to zrobić i nie dać się oszukać złemu? Jednym ze sposobów jest słuchanie i przestrzeganie tego, co mówi Kościół Katolicki, który jest widzialnym znakiem Jego obecności między nami. Zastanów się, czy kiedykolwiek czytałeś Katechizm Kościoła Katolickiego? Czy sięgasz po prasę katolicką lub czytasz opinie z portali katolickich? Czy z uwagą i pokorą przyjmujesz nauki papieża, biskupów i księży starając się nawet w trudnych lub „nudnych” wystąpieniach odszukać, co mówi to Ciebie sam Chrystus? Czy starasz się rozwijać swoją wiedzę o wierze i Piśmie Świętym, a może wciąż jest ona na poziomie lekcji katechezy?
  • „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają …” Czy starasz się poznać Jezusa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu pragnę Cię poznawać coraz lepiej i doświadczać Twego królowania w moim życiu. Przyjdź Panie Jezu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?