Archiwum z dnia: 9 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO POZNAĆ PRAWDĘ

09.05.2018, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16, 12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Duch Prawdy” pochodzi od Syna, a skoro od Syna, to też od Ojca, bo Syn i Ojciec są jedno (por. J 10,30). Duch jest Osobą, która „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10). On jest posłany po to, abyśmy oświeceni Jego światłem, rozumieli naukę Jezusa. Duch nie jest źródłem jakiegoś nowego objawienia, ale tłumaczy nam to, co Ojciec już objawił w Jezusie. Nie jest On „duchem świata, lecz Duchem, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.” (1 Kor 2,12). Kim dla mnie jest Duch Święty? Czy proszę na modlitwie o Jego dary?
  • Dlaczego Pan Jezus nie mógł nam przekazać prawdy jak zwykły Nauczyciel? Dlaczego potrzeba było posłać Ducha Świętego, który nas do niej doprowadza? Bo prawda jaką przynosi Jezus nie ogranicza się tylko do wiedzy intelektualnej, którą można posiąść po ludzku, ucząc się. Niej jest to prawda, którą wystarczy dostrzec gołym okiem, lecz trzeba odkryć ją okiem wiary. Ta prawda sama w sobie jest życiem, bo „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6,63). Objawiła się ona w pełni w czasie zmartwychwstania. Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną? Czy modlę się o większą wiarę?
  • Duch jest przewodnikiem na naszej drodze. On chce nas doprowadzić do życia w prawdzie, czyli w Bogu (ojcem kłamstwa jest szatan). Życie w Bogu wiedzie do szczęścia. Jeżeli będziemy trwali w nauce Jezusa, będziemy prawdziwie Jego uczniami i poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli (por. J 8,31-32), czyli doprowadzi do uwolnienia z grzechu, lęku, cierpienia. Gdzie szukam porady? Kiedy to robię?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Naucz mię, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy; skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!” (Ps 86,11)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?