Archiwum z dnia: 11 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, KTÓRY MÓWI PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ

11.05.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 18,9-18

Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym mieście”. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: „Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem”. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów: „Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach”. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czego obawiał się św. Paweł przebywając w Koryncie? Czyżby swoich współziomków – Żydów, którym głosił Ewangelię, czy może niepowodzeniem swojej misji? Gdy czytamy 18 rozdział Dziejów Apostolskich o początkach pracy w Koryncie dowiadujemy się, że Paweł po wielu naukach i próbach udowodnienia  Żydom, że Jezus jest Mesjaszem zrezygnowany ich niedowierzaniem i brakiem wiary w to, co mówi „otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: «Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan»”. Paweł był gotów zostawić wszystko i ruszyć do obcych.
  • Zastanów się, czy miałeś kiedyś takie doświadczenie w swoim życiu? Czy mówiąc o Panu Bogu w towarzystwie nie zostałeś czasami wyśmiany, wytknięty palcem, czy też odrzucony przez znajomych? Jak wtedy zareagowałeś? Słowa Jezusa „przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” powinny być dla mnie i dla Ciebie motywatorem, że to wszystko ma sens. Pawła te słowa na tyle zmotywowały, że pozostał w Koryncie przez 1,5 roku i odważnie głosił słowo Boże.
  • Sam św. Paweł po wielu latach swojej pracy apostolskiej kreśląc drugi list do Koryntian pisze być może o tym wydarzeniu: „Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». (2Kor 12,8-9a) Pisząc te słowa Paweł jest już doświadczonym Apostołem, który wiele przeżył i wiele wycierpiał dla imienia Jezus.
  • Czy Jesteś gotów dzisiaj, pomimo swojej słabości, mówić i świadczyć o Panu Bogu tam, gdzie Cię Pan pośle? Pamiętaj tylko słowa Jezusa: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić„. On słowo nie lękaj się, nie bój się umieścił w Biblii aż 365 razy byś miał pewność każdego dnia, że Jest przy Tobie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię o większą odwagę świadczenia o Tobie w moim codziennym życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?