Archiwum z dnia: 15 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO WYCHWALAĆ OJCA W KAŻDEJ CZYNNOŚCI I CHWILI ŻYCIA

15.05.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania”. Poruszyły mnie te słowa. Gdy je czytasz, zapewnie widzisz Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. W wieczerniku jednak Jego zadanie wydaje się być fiaskiem. Zniknęły tłumy, które szły za nim by doświadczyć cudów i usłyszeć Jego słowa. Nie przekonał także elit, tych co znali Pismo. Został tylko z dwunastoma, ale i oni wciąż się wahają, nie rozumieją Go i są zagubieni. A mimo to Jezus mówi, że w tym co dokonał, uwielbił Boga Ojca przez wypełnienie Jego woli. Nieważny był wynik „tu i teraz”, lecz posłuszeństwo i realizacja zadania.
  • Ile razy w swoim życiu zastanawiałeś się „gdzie byłbym?”gdybym wybrał inaczej, urodził się kimś innym itp? Ile razy patrzysz z zazdrością na innych, którym lepiej się powodzi lub mają coś, czego ty pragniesz? Czy narzekasz na swoją żonę, dzieci, szefa, samochód czy rząd, bo nie są takimi, jak sobie życzysz? Tymczasem Jezus staje i dziękuje Ojcu za to, że mógł nauczać i uzdrawiać. Nie narzeka na to, że Go wszyscy opuścili i misja wydaje się klapą. Pokazuje, że jeśli jesteś blisko Boga, jeżeli słuchasz Jego Słowa to wszystko to, co się dzieje w twoim życiu prowadzi Cię do Boga. To Jego najlepszy plan dla Ciebie, nawet jeśli prowadzi przez biedę, smutek, ból czy śmierć, gdyż na końcu jest ZMARTWYCHWSTANIE!
  • Czy wierzysz, że „tu i teraz” to plan przygotowany przez miłującego Ojca? Czy ufasz Mu, że nawet jeśli to co robisz i gdzie jesteś nie spełnia twoich pragnień, to jest to najwłaściwszy plan na Twoje życie? Czy rozumiesz, że nie można poddawać się rezygnacji mówiąc „Pan dał i muszę z tym żyć”, lecz należy pracować realizując wyznaczone powołanie (np. bycie ojcem, pracownikiem, teściową)? Czy jesteś gotów dziękować Bogu za wszystko co uczyniłeś będąc blisko Niego, za to kim jesteś i dokąd zmierzasz, bo to wychwala Ojca?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję Ci Jezu, za moje życie takie, jakie jest. Prowadź mnie nadal, bym na końcu drogi dostąpił zbawienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?