Strona główna » slowo » SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO POZNAWAĆ JEGO PRAGNIENIA

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO POZNAWAĆ JEGO PRAGNIENIA

17.05.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek może być w różnych relacjach z drugim człowiekiem. Można sobie mówić tylko grzecznościowe „dzień dobry”. Głębszą relacja z drugim człowiekiem daje możliwość pójścia bez obawy po brakujący proszek do pieczenia czy kilogram cukru, albo uciąć sobie sąsiedzką pogawędkę przy płocie. Jeszcze głębszą relacją jest przyjście na sąsiedzkie czy koleżeńskie rozmowy. Można mieć jeszcze głębsze relacje i służyć sobie wzajemną pomocą. Można mieć także głębokie relacje z drugą osobą, relacje przyjacielskie, w tym także z Bogiem i poznawać pragnienia tej osoby. W jakich relacjach jesteś z innymi ludźmi? Jakich relacji jest w twoim życiu najwięcej?
  • Jezus modląc się do swojego Ojca objawia swoje pragnienia. Jego największym pragnieniem jest jedność: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. Człowiekowi po grzechu pierworodnym bliżej do podziałów niż do jedności. Chrześcijańska jedność wynika z natury Boga. Doskonała jedność, jaka łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego, objawiona została przez Chrystusa jako wzór oraz zaproszenie dla nas, ludzi. Bóg stał się człowiekiem, aby pokazać nam, jak i my możemy żyć w jedności z Nim. Jezus był świadomy, że modli się za grzesznych ludzi, ale wiedział, że zbawienie – czyli pojednanie się z żywym Bogiem – uzdolni ich do jedności. Czy nosisz  pragnienie jedności w swoim sercu? Czy modlisz się o jedność, ponieważ jedność jest przede wszystkim darem?
  • Chiara Lubich, założycielka Ruchu odnowy Kościoła Focolare, którego sercem jest pragnienie życia w jedności, pisała: Kto nie żyje słowem Boga, wnosi tam, gdzie przebywa, atmosferę tego świata; nie jest zaczynem, lecz zakalcem, także w końcu staje się przyczyną jakiejś kłótni czy podziału. Tego właśnie obawiał się św. Cyprian, który w traktacie „O jednosci” zajmuje się przede wszystkim jednością Kościoła, ale nie szczędzi także nieustannych wezwań, aby żyć Ewangelią, ponieważ własnie dlatego, że się nią nie żyje, powstają schizmy w Kościele.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za łaskę jedności w moim życiu. Proszę Cię o odkrycie serca jedności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO POZNAWAĆ JEGO PRAGNIENIA”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)