Archiwum z dnia: 12 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WIERZYĆ W BOSKĄ MOC JEZUSA

12.10.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11,15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus mówi do ludzi, którzy już poznali Jego naukę, widzieli cuda jakie czynił, a mimo to nie chcieli uwierzyć. Fakty i wydarzenia, których byli świadkami domagały się przemiany życia. W zależności od tego, czy ktoś chciał się zmienić, czy nie, pojawiły się różne ich interpretacje: albo wiara i pójście za Jezusem, albo fałszywe oskarżenia i domaganie się kolejnych cudów. My także jesteśmy wezwani do opowiedzenia się za Jezusem lub przeciw niemu „obyś był zimny albo gorący!” (Ap 3,15). Nasza postawa powinna być jednoznaczna i klarowna. Jaki ja jestem? Czy potwierdzają to moje czyny?
  • „Niektórzy z tłumu”; nie trzeba formalnie należeć do stronnictwa faryzeuszy, aby mieć ich mentalność. I dzisiaj “niektórzy” nazywają szatańskimi różne dzieła czynione mocą Ducha Świętego (np. uzdrowienia, cuda…). Szukają i słuchają różnych myślicieli, “uczonych w Piśmie”, którzy swoimi pięknymi słowami, fałszywymi oskarżeniami burzą jedność zamiast nieść pokój. Czy rozważam Słowo Boże i w nim szukam woli Pana? Kto dla mnie jest autorytetem w interpretacji nauki Kościoła?
  • Dziwimy się czasami, że dobry człowiek upada. Złe duchy atakują każdego, zwłaszcza tych, którzy się im sprzeciwiają. Zepsutego człowieka nie muszą już atakować, bo znajduje się w ich rękach. Zły duch nie godzi się z pozbawieniem wpływu na człowieka. Efektem jego działalności jest wprowadzanie oskarżeń, podziałów, plotki, sianie zamętu. Potrzebujemy mocnej obrony. Nikt nie może polegać tylko na sobie. Św. Piotr mówił: “Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię” (Mt 26,33). I upadł. Czy modlę się o opiekę Bożą, Maryi, czy archanioła Michała? Czy nie mam pokusy, aby dopatrywać się podstępu, dwulicowości, nieczystych interesów u innych?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha” (Ps 51,12)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?