Archiwum z dnia: 13 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ SZCZĘŚLIWYM

13.10.2018, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11, 27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wydaje się, że kobieta z tłumu w pewnym sensie pozazdrościła Maryi, że miała tak wspaniałego syna. W odpowiedzi Jezus nie zaprzecza, przyznaje, że Jego Matka była błogosławiona (co przecież powtarzamy w każdej modlitwie Zdrowaś Mario), ale zwraca naszą uwagę na coś ważniejszego.
  • Greckie słowo “makarioi”, tłumaczone w Piśmie Świętym jako “błogosławieni”, dosłownie oznacza “szczęśliwi”. A więc Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. Tak, to takie proste. Jak być szczęśliwym? – Słuchać słowa Bożego i przestrzegać go. Przy czym jeśli przyjrzymy się użytemu tu słowu “przestrzegać” (gr. “phylassontes” – strzec, pilnować, chronić), to możemy zrozumieć, że nie chodzi tu to perfekcyjne wypełnienie każdej literki prawa, ale raczej o wartość jaką słowo Boże ma mieć w naszym życiu. Ono ma być tak ważne, tak istotne, jak coś niezwykle wartościowego, co trzeba pilnie strzec i chronić.
  • Co więcej, w tej krótkiej odpowiedzi Jezus wskazuje też, że w chrześcijaństwie nie liczą się żadne znajomości, pokrewieństwo (nawet tak bliskie jak Jego Matki), czy układy. Nie musisz zazdrościć papieżowi – przez sam fakt pełnienia tego urzędu on nie staje się bardziej szczęśliwy od ciebie – jeśli słuchasz słowa Bożego i przestrzegasz go.
  • Jak ważne jest dla ciebie słowo Boże – jego słuchanie i życie nim na codzień?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przyjdź Duchu Święty, wzbudź we mnie pragnienie słuchania słowa Bożego i życia nim każdego dnia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?