Archiwum z dnia: 19 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ PRZEŹROCZYSTYM

19.10.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 1-7

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W  życiu chrześcijanina   nie ma klauzuli: ściśle tajne. Chrześcijanin ma być człowiekiem przeźroczystym. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Taką postawę posiadał Natanael, przyjaciel Filipa. Jezus z pełnym uznaniem powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. (J 1,47b) Jak w takim razie dojść do postawy przeźroczystości w swoim życiu? 
  • Jezus w Kazaniu na Górze nadmienia: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. (Mt 5, 37). Ważne jest, abyśmy  jasno przekazywali komunikaty naszej rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy czy innemu środowisku, w którym funkcjonujemy na co dzień. Moje życie jest zgodne z tym, co deklaruję słowem. Co nie oznacza, że jesteśmy doskonali.

  • W przejrzystości potrzebna jest także odwaga nazywania dobra – dobrem i zła – złem. W dzisiejszych czasach wielokrotnie brakuje tych, którzy mają odwagę mówić prawdę. Dlatego aktualna jest Izajaszowa przestroga: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! (Iz 5, 20). Brak przejrzystości często w naszym życiu związany jest z  lękami o siebie, swoje stanowisko czy rodzinę. Jezus mówi jednoznacznie: Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają cialo, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!
  • Czy prosisz Jezusa o łaskę przejrzystości w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o łaskę bycia sobą i  odwagę głoszenia tego, co myślisz?
  •  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu proszę cię o łaskę przejrzystości w moim życiu. Proszę Cię o łaskę bycia sobą umiejętność rozróżniania dobra i zła i wybierania dobra.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?