Archiwum z dnia: 21 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUŻYĆ

21.10.2018, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 10, 35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy… O co proszę Jezusa? Czy tylko o to, co według mnie jest dla mnie dobre, przyjemne, potrzebne? Czy próbuję pójść trochę dalej i otwierać się na to, czego pragnie dla mnie Bóg, czy proszę np. o swoje nawrócenie, o przemianę swojego serca, o pragnienie służby?
  • Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie…. Jakub i Jan wtedy wciąż nie odkryli jeszcze, że najbliżej Niego nie będą pragnąc bliskości Jezusa w Jego chwale, ale wtedy, gdy będą odkrywać Jego obecność w potrzebujących, gdy będą upodabniać się do Chrystusa-Sługi, który oddaje za innych swoje życie. Gdzie ja próbuję szukać bliskości Jezusa?
  • Nie tak będzie między wami… Jak bardzo nasze rodziny, parafie, wspólnoty, miejsca pracy są ożywanie duchem ewangelii, czy jest wśród nas rzeczywiście inaczej niż w świecie, gdzie ludzie gonią za byciem dostrzeżonym, za zaszczytami, odbieraniem chwały z ust innych ludzi? A czy mnie pociąga służba, wykonywanie z pokorą tego, czego mało kto chce się podjąć, zajmowanie ostatniego miejsca, bycie niewolnikiem wszystkich (!)? Jeżeli nie, a chcę być jak Jezus, muszę prosić Jezusa, aby udzielił mi swojego Ducha.
  • Pomimo wielu miesięcy spędzonych z Jezusem i słuchania jego słów, serca uczniów, którzy prosili Pana o zaszczyty nie były jeszcze przemienione na wzór serca Jezusa, który jest Sługą. Ważnym testem autentyczności mojego przebywania z Jezusem na modlitwie i mojej współpracy przy przyjmowaniu sakramentów jest to, czy rodzi się we mnie pragnienie upodobnienia się do Niego poprzez służbę. Czy pozwalam Bogu kształtować w sobie serce ożywione duchem służby?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, Jezu, przemieniaj moje serce, by było ciche i pokorne jak Twoje. Spraw, abym dostrzegał w wokół siebie potrzebujących, w których Ty sam czekasz na mnie i naucz mnie służyć braciom.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie)

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?