Archiwum z dnia: 23 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ ZAWSZE GOTOWYM NA PRZYJŚCIE PANA

23.10.2018, wtorek, św. Jana Kapistrana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 35 – 38

 Jezus powiedział do swoich uczniów:

 „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słowa, które w dzisiejszym czytaniu kieruje do nas Pan Jezus dotyczą gotowości sług do spełniania poleceń ich pana, który ma przybyć. Spójrzmy na nasze życie i zapytajmy samych siebie: czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Jezusem? Czy w każdej chwili jesteśmy przygotowani na przejście z życia ziemskiego do życia wiecznego?
  • „Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 13, 41,42) mówi Pan Jezus do tych, którzy nie są gotowi na Jego ponowne przyjście, ale mówi to też do tych, których ziemskie życie dobiega końca. Po drugiej stronie nie będziemy już mogli sobie pomóc i nie miejmy złudzeń, że jakoś to będzie.
  • „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 23,42) mówi Pan Jezus do nas w trosce o nasze zbawienie. Nie odkładajmy na bliżej nieokreśloną przyszłość pojednania z Bogiem i bliźnimi. Nikt z nas nigdy się nie dowie, ile czasu mu pozostało a więc bądźmy zawsze gotowi.
  • „I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13) mówi Pan Jezus do nas abyśmy byli zdolni być Jego świadkami aż do końca. Pamiętajmy, że nic na tej ziemi nie jest warte więcej niż życie wieczne u boku Jezusa. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dopomóż abym każdego dnia i o każdej godzinie był gotowy na spotkanie z Tobą. Przecież nie ma dla mnie nic ważniejszego niż wstąpienie do twego Królestwa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie)

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?