Archiwum z dnia: 26 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KORZYSTAĆ Z PEŁNI TEGO, CZYM BÓG OBDARZYŁ CZŁOWIEKA

26.10.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 54 – 59

 Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?  Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.  Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zastanawiający jest fakt, że Jezus dla nierozróżniających znaków czasu używa tak mocnego sformułowania jak „obłudnicy”. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Widocznie człowiek otrzymał wszystko, czego potrzebuje nie tylko do rozpoznawania pogody, ale także rozpoznawania znaków czasu.
  • Czego potrzebuje człowiek do przewidywania pogody? Potrzebuje rozumu i pewnego spostrzegania rzeczywistości. Pewna wiedza rodzi się z czasem. Tak samo jest z rozeznawaniem znaków czasu. Bóg w akcie stworzenia obdarzył człowieka sumieniem, czyli Bożym głosem w jego sercu. Otrzymał także człowiek prawdy objawione w Dekalogu, czyli prawie naturalnym. Chrześcijanie i Żydzi posiadają do dyspozycji Słowo Boże, w którym Bóg objawił się narodowi wybranemu i przez które przychodzi do każdego z nas, którzy je słuchamy i, jak Maryja, rozważamy w sercu.
  • Każdy człowiek zastanawiający się nad swoim życiem, żyjący prawem naturalnym i szukający prawdy, jest w stanie rozpoznawać znaki czasu. Potrzebna jest do tego pokora, czyli szacunek do praw, które Bóg ustanowił w świecie człowieka. Łamanie tych prawd rodzi nieszczęścia w życiu człowieka w wymiarze osobistym i publicznym.
  • Czy korzystasz w pełni z tego co Bóg pozostawił człowiekowi w swoim Kościele? Czy znasz skarby Kościoła? Czy znasz ich moc w życiu codziennym? Czy jesteś człowiekiem przyjmującym swoje życie z perspektywy Słowa Bożego? Czy rozeznajesz znaki czasu w swoim życiu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, przepraszam Cię, że tak mało przykładam wysiłku do poznawania przez Kościół darów, które zostawiłeś. Przepraszam za wszelkie zaniedbania – czasu, gestu miłości wobec drugiego, słowa, które buduje.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie)

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?