Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ NA DROGĘ NAWRÓCENIA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ NA DROGĘ NAWRÓCENIA

27.10.2018, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 13, 1-9

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”?.

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?»

Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejszą Ewangelię można byłoby sparafrazować również w ten sposób: Nie ma znaczenia w jakiej rodzinie się wychowałeś. Nie ma znaczenia jakie braki z tej rodziny wyniosłeś lub jakie dobre cechy. Liczy się twoja osobista decyzja. Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
  • Biada tym, którzy ufają we własne zdolności i umiejętności. Biada tym, którym się wydaje, że pochodzą z dobrych rodzin i myślą, że to im w życiu wystarczy. Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. (Mt 21, 31b-32)
  • Nie ma znaczenia jak jesteś sprawiedliwy i jak jesteś wielkoduszny. Jezus bowiem mówi i do nas: Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.
  • Dlaczego tak mocno i tak jednoznacznie? Nawrócenie bowiem oznacza zmianę myślenia z ludzkiego na myślenie Boże. Prorok Izajasz pisze: Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. (Iz 55, 8-9)
  • Rozważ na jakiej jesteś drodze. Czy uważasz, że już wszystko w życiu jest poukładane, nic nie trzeba zmieniać, jesteś zabezpieczony na przyszłość, syty i niechętny zmianom, czy patrzysz przez pryzmat Słowa Bożego i jesteś otwarty na Boże wezwania?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o łaskę nawracania się, spoglądania na życie przez wiarę w Słowa Pisma Świętego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie)

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 2 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ NA DROGĘ NAWRÓCENIA”

  1. Nawracajmy się.a gdy komuś spłonie dom, lub zginą ludzie,o których niektórzy mówią że Pan Bóg ich pokarał, pamiętajmy, że może nie jesteśmy od nich lepsi.

  2. Nawracajmy się i otwórzmy nasze serca na działanie Pana, na siostrę i brata którzy są obok nas i potrzebują nas. Nie uciekajmy od ich problemów ponieważ odczuwamy lęk i zakłopotanie.Módlmy się o piekę naszej Matki i światło Ducha Świętego i działajmy na chwałę naszego Bloga Trójjedynego. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą.”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)