Archiwum z dnia: 30 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KOCHAĆ I BYĆ ULEGŁYM

30.10.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Efezjan 5, 21-33

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej.
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim.
Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Na słowa “żony niechaj będą poddane swym mężom” wielu dziś zgrzyta zębami ze złości, dlatego proszę, nie zatrzymuj się na tych słowach, tylko przeczytaj w całości. Pierwsze zdanie jest kluczem do odczytania tego fragmentu Pisma. Mamy podporządkowywać się sobie wzajemnie ze względu na Chrystusa, to znaczy Jezus Chrystus – Jego Słowo, Jego nauka, Jego wymagania, mają być dla nas, dla naszego małżeństwa, rodziny, parafii, czymś najważniejszym. Wzajemne poddanie oznacza nie tyle dominację i hierarchiczny porządek, ile więź tworzącą jedność, gdzie Jezus jest zwornikiem tej jedności. Czy Jezus jest naprawdę najważniejszy w Twoim małżeństwie i rodzinie?
  • „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie“. Zadaniem męża jest stawanie się podobnym do Chrystusa, a jego postawa wobec żony podobna do tej jaką Chrystus zajął wobec Kościoła, czyli ofiary z siebie, umierania dla swojej żony poprzez pomoc żonie, poświęcanie jej czasu, słuchanie, branie odpowiedzialności za związek. Użyte tutaj słowo „miłujcie” to greckie „agape”, które oznacza miłość oddającą za kogoś życie, miłość do końca. Ofiara męża ma prowadzić żonę do świętości. To świętość żony powinna być głównym celem wysiłków i wyrzeczeń męża. W pawłowej wizji małżeństwa, mąż po dostrzeżeniu niedoskonałości żony powinien być nie tyle powodem do czynienia jej wyrzutów, ile zapytać siebie jaka była jego miłość do żony.
  • „… Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu”.  Jeśli kobieta doświadczy takiej miłości swojego męża, która jest gotowa oddać za nią życie, począwszy od wsparcia w zwykłych, codziennych sprawach, to pójdzie za mężem „jak w dym”, będzie poddana, uległa, bo kobieta taka już jest, że naturalnie idzie tam, gdzie doświadcza miłości. Jednak tak, jak mężczyzna powinien czynić wiele, aby okazać żonie miłość, tak z drugiej strony żona powinna być gotowa na wiele, aby okazać mężowi uległość, bo jeśli oddajesz mężowi odpowiedzialność, to pozwalasz mu decydować a to zakłada uległość wobec tego, kto decyzje podejmuje.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przemień moje serce tak, abym najpierw patrzył/ patrzyła na to, czego mi brakuje a nie oskarżał/oskarżała współmałżonka. Twórz z nas jedność.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?