Archiwum z dnia: 31 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WCHODZIĆ PRZEZ CIASNE DRZWI

31.10.2018, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Pytanie zadane Jezusowi przez tego człowieka jest być może rodzajem intelektualnego ćwiczenia, jakimś czysto teoretycznym pytaniem zadanym z ciekawości. A może jest zakamuflowanym z lęku pytaniem: czy ja będę zbawiony? Ale Jezus zamiast odpowiedzi wprost nakierowuje pytającego na to, co w jego zbawieniu zależy od niego samego, na otwarcie się na łaskę Boga: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi.
  • Czym są ciasne drzwi o których mówi Jezus? To droga prowadząca przez rozpoznawanie i pełnienie w swoim życiu woli Bożej. To ciasne drzwi, bo pójście tą drogą oznacza rezygnację z tego, że będę absolutnym panem swojego losu i swoich decyzji. Na tej drodze nie jesteśmy sami, idziemy nią kiedy współpracujemy z łaską Bożą w naszym życiu. Są to jednak ciasne drzwi: nie ma tu miejsca na podejście: „takim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim mnie masz”. Jezus mówi: usiłujcie – zbawienie jest łaską, ale zakłada też konkretny wysiłek człowieka.
  • Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Nie doprowadzi nas do zbawienia samo przychodzenie do kościoła, przynależność do katolickich ruchów czy organizacji, nawet tytuł naukowy z teologii. Bóg patrzy w serce. Tam zaczyna się nasze zbawienie: w decyzji pójścia za Jezusem, oddania się Mu i podporządkowania Mu swojego życia. Ta decyzja ma potem owoc w konkretnych czynach. Możesz dziś w modlitwie prosić Pana: pokaż mi jakie jest naprawdę moje serce!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, chcę iść za Tobą, wejść przez ciasne drzwi. Umocnij mnie swoim Duchem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?