Archiwum z dnia: 3 listopada 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ POKORNYM

03.11.2018, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 14,1.7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus nie opowiada w dzisiejszej Ewangelii przypowieści po to, bo nauczyć na zasad dobrego wychowania przy stole. W obrazie uczty, przy której każdy z zaproszonych stara się zająć jak najbardziej zaszczytne miejsce widzimy obraz naszego całego życia. Kultura, w której żyjemy stawia na piedestale przebojowość, dążenie do sukcesu, zdobywanie uznania i popularności. Po raz kolejny okazuje się, że pójście drogą do szczęścia proponowaną przez Jezusa oznacza pójście pod prąd.
  • Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca. Jezus prosi, byśmy nie szukali chwały u ludzi, byśmy jako jego uczniowie starali się być podobni do Niego. Jezus był tym który zajął, ostatnie miejsce: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,  lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, (…)  uniżył samego siebie (Flp 2,6-8). W końcu zajął ostatnie miejsce pomiędzy złoczyńcami na krzyżu. Czy potrafisz być ostatni, pominięty? Czy pojawia się wtedy gniew, agresja, rozżalenie, pretensje? Czy jednoczysz się wtedy z ukrzyżowanym Jezusem?
  • A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Jezus wyrywa nas z logiki interesowności. Często nie jesteśmy do końca świadomi naszych głębokich motywacji i nawet wyświadczając innym dobro, czekamy na odpłatę. Pozwól, by Jezus oczyszczał Twoje serce i prowadził cię do prawdziwej bezinteresowności, abyś jedynej odpłaty oczekiwał w Nim samym.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę być przy Tobie, kiedy Ty zajmujesz ostatnie miejsce, pragnę służyć. Wyzwalaj mnie z niezdrowych ambicji, walki o pierwsze miejsca.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?