Archiwum z dnia: 3 grudnia 2018

OCZEKIWAĆ PANA TO ROZWAŻAĆ JEGO SŁOWO, KTÓRE UZDRAWIA

03.12.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 8, 5-11

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszym czytaniu widzimy setnika, który przyszedł do Jezusa z prośbą. Była to prośba nieegoistyczna, bo nie dotyczyła bezpośrednio setnika, ale jego sługi. Przyjście do Jezusa wystawiało setnika na krytykę w oczach ludzi. Jaką więc ogromną miłość bliźniego posiadał, że naraził się i to nie dla siebie. Na taką prośbę Jezus odpowiedział pozytywnie i to natychmiast: Przyjdę i uzrowię go. Czy pamiętasz, żeby modlić się za innych? Czy pamiętasz, jak bardzo Bogu podoba się taka modlitwa i jaka skuteczna potrafi być?
  • Setnik prosi Jezusa, żeby wypowiedział tylko słowo, wierząc że samo Jego słowo potrafi uzdrowić człowieka na odległość. Jego wiara w potęgę Jezusa jest ogromna; w potęgę Jego słów. Każdy z nas ma możliwość codziennie obcować ze słowami Boga. Są to słowa uzdrawiające, a przecież wszyscy mamy jakąś duchową chorobę, z której sami nie potrafimy się wyleczyć. Czy wierzysz, że lektura Pisma Świętego ma moc Cię uzdrowić? Czy prosisz Jezusa o uzdrowienie?

  • Jezus docenia wiarę setnika i stawia ją Izrealitom za przykład. Mówiąc: wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim, podkreśla, że wiara nie jest zarezerwowana tylko dla narodu wybranego. Są tacy katolicy, którym wydaje się czasem, że o Bogu wiedzą już wszystko i że nikt nie może im już nic nowego wnieść do ich wiary. Czy dostrzegasz u siebie pychę tego rodzaju? Czy jesteś otwarty na udział w wydarzeniach (rekolekcje, kursy, grupki biblijne, lektury), które mogą ożywić i powiększyć Twoją wiarę?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: W modlitwie poproś Boga o wiarę, że Jego słowa na kartach Pisma Świętego są konkretnie dla Ciebie i mają moc Cię uzdrowić.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?