Archiwum z dnia: 4 grudnia 2018

OCZEKIWAĆ PANA Z PRAGNIENIEM SPOTKANIA W CZTERY OCZY

04.12.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 19,1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: ”Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ewangelia mówi, że Zacheusz był zwierzchnikiem celników, był bardzo bogaty, a przy tym był niskiego wzrostu. Być może Zacheusz piął się po szczeblach kariery i zdobywał bogactwa aby podnieść swoją wartość w oczach ludzi, którzy może lekceważyli go od dzieciństwa z powodu jego fizyczności? Wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć. Zacheusz chcąc zobaczyć Jezusa ukazuje publicznie całą swoją słabość, swój niski wzrost. Pokazuje jaki jest naprawdę, jest sobą. Stanięcie w prawdzie i nieudawanie lepszego, niż się jest naprawdę, doprowadza do spotkania z Jezusem. Czy jesteś autentyczny przed Bogiem, czy nie uciekasz przed swoją małością i słabością?
  • Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Zacheusz był zdeterminowany aby zobaczyć Jezusa, wręcz walczył o to spotkanie, narażając się na śmieszność. Pragnął Jezusa poznać ze względu na Niego samego (kto to jest…), nie ze względu na to, co mógłby od Niego otrzymać. Czy masz tak samo wielkie pragnienie spotkania z Jezusem i co jesteś w stanie poświęcić dla tego spotkania? Czy masz pragnienie poznawania Jezusa?
  • Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Jezus odpowiada na pragnienie Zacheusza, zwraca się do niego po imieniu. Determinacja Zacheusza niejako rozbraja Jezusa który mówi: muszę się zatrzymać w twoim domu. Dom to symbol bliskiego i intymnego spotkania w sercu człowieka. Jezus chce w taki sposób spotykać się z tobą, jeśli tylko ty sam tego chcesz.
  • Spotkanie z Jezusem przemienia życie Zacheusza: oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. W jaki sposób twoje życie konkretnie zmienia się na skutek spotkania z Jezusem (na modlitwie, w Eucharystii)?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pragnę spotykać się z Tobą i poznawać Ciebie. Spotkanie z Tobą jest moją radością.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?