Archiwum z dnia: 7 grudnia 2018

OCZEKIWAĆ PANA, TO GŁOŚNO PROSIĆ ABY PRZEMIENIAŁ MOJE ŻYCIE

07.12.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9, 27-31

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „niewidomi”; my też możemy utożsamić się z niewidomymi. Idziemy przez życie po omacku: nie rozróżniamy dobra od zła, nie dostrzegamy obecności i działania Boga,.. Tylko czy tak, jak ci niewidomi mam odwagę głośno i desperacko wołać do Jezusa o pomoc?
  • „Synu Dawida”; zwrot ten świadczył o wierze niewidomych w to, że Jezus jest Mesjaszem (pochodził z rodu Dawida). Skoro jest Mesjaszem, to przynosi ocalenie, uwolnienie z wszelkiej niewoli, nieszczęścia. Kim dla mnie jest Jezus? Czego pragnę od Jezusa?
  • „według wiary waszej niech wam się stanie”; Bóg ma moc nas uzdrowić. Może to zrobić bez naszego najmniejszego udziału. Ponieważ jest kochającym Ojcem, jest gotów obdzielać nas swoimi łaskami z ogromną hojnością i ponad miarę. Tylko, ze my nie jesteśmy do tego często gotowi. Znakiem naszej gotowości jest wiara, która jest łaską, wielkim darem, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem (Benedykt XVI). Ale o ten dar należy też Ojca prosić. Bóg daje nam rozpoznać swoje działanie w naszym życiu na tyle, na ile Mu zawierzamy, na ile Mu się oddajemy. Czy chcę przejrzeć i oczami wiary popatrzeć na swoje życie? Czy mam odwagę zobaczyć co jest niedobre i podjąć zmianę? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przymnóż mi wiary i wykorzystuj ją do czynienia wielkich rzeczy w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?