Strona główna » slowo » OCZEKIWAĆ PANA, TO GŁOŚNO PROSIĆ ABY PRZEMIENIAŁ MOJE ŻYCIE

OCZEKIWAĆ PANA, TO GŁOŚNO PROSIĆ ABY PRZEMIENIAŁ MOJE ŻYCIE

07.12.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9, 27-31

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „niewidomi”; my też możemy utożsamić się z niewidomymi. Idziemy przez życie po omacku: nie rozróżniamy dobra od zła, nie dostrzegamy obecności i działania Boga,.. Tylko czy tak, jak ci niewidomi mam odwagę głośno i desperacko wołać do Jezusa o pomoc?
  • „Synu Dawida”; zwrot ten świadczył o wierze niewidomych w to, że Jezus jest Mesjaszem (pochodził z rodu Dawida). Skoro jest Mesjaszem, to przynosi ocalenie, uwolnienie z wszelkiej niewoli, nieszczęścia. Kim dla mnie jest Jezus? Czego pragnę od Jezusa?
  • „według wiary waszej niech wam się stanie”; Bóg ma moc nas uzdrowić. Może to zrobić bez naszego najmniejszego udziału. Ponieważ jest kochającym Ojcem, jest gotów obdzielać nas swoimi łaskami z ogromną hojnością i ponad miarę. Tylko, ze my nie jesteśmy do tego często gotowi. Znakiem naszej gotowości jest wiara, która jest łaską, wielkim darem, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem (Benedykt XVI). Ale o ten dar należy też Ojca prosić. Bóg daje nam rozpoznać swoje działanie w naszym życiu na tyle, na ile Mu zawierzamy, na ile Mu się oddajemy. Czy chcę przejrzeć i oczami wiary popatrzeć na swoje życie? Czy mam odwagę zobaczyć co jest niedobre i podjąć zmianę? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przymnóż mi wiary i wykorzystuj ją do czynienia wielkich rzeczy w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do rozważania “OCZEKIWAĆ PANA, TO GŁOŚNO PROSIĆ ABY PRZEMIENIAŁ MOJE ŻYCIE”

  1. Panie proszę otwórz moje oczy aby przejrzał otwórz proszę mojej usta abym przemówił uwielbieniemz

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)