Archiwum z dnia: 5 stycznia 2019

PRZYJĄĆ PANA TO SPOTKAĆ GO OSOBIŚCIE

05.01.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1, 43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W kilku zdaniach dzisiejszej Ewangelii św. Jan opisał drogę, jaką każdy z nas przechodzi aby stać się chrześcijaninem i żyć jako chrześcijanin. Gdy Filip opowiada Natanaelowi o Jezusie, ten ma wątpliwości: “Czy może być co dobrego z Nazaretu?”. Tak naprawdę powtarza pewne zasłyszane mądrości, ponoć oparte na Piśmie Świętym. To ludzkie, to normalne, ja też mam wątpliwości. Pytanie, co z nimi robię?

  • Natanael nie poprzestał na wątpliwościach. Postanowił pójść i samemu sprawdzić kim jest Jezus. To niezwykle ważne – mogę wątpić, nie być pewny, ale ważne abym wykonał krok, abym szukał. Jezus nie gorszy się naszymi wątpliwościami, lecz mówi tak jak Filip: “Choć i zobacz“. Co konkretnego zrobiłeś ostatnio aby szukać Jezusa? Aby zbliżyć się do Niego, rozwiać swoje wątpliwości?

  • Bóg nigdy się nie narzuca, do niczego nas nie zmusza, ale gdy odpowiadamy na Jego zaproszenie, wtedy On daje się nam poznać. Natanael spotyka Jezusa i to spotkanie zmienia jego życie. Znikają wątpliwości, pojawia się wyznanie wiary. Jezus zna serce Natanaela, więc wie jak do niego dotrzeć, jak poruszyć jego serce. Czy spotkałeś już Jezusa? Tak bardzo bezpośrednio, osobiście – tak, że twoje serce było poruszone, a twoje życie się zmieniło?

  • Spotkanie z Jezusem to tylko początek drogi – Jezus obiecuje “ujrzycie niebiosa otwarte“. Życie z Jezusem to życie w królestwie niebieskim, to życie duchowe, to doświadczanie Jego obietnic na codzień. I dzielenie się tym doświadczeniem z innymi, tak jak Filip, który stał się świadkiem dla Natanaela. A ty, na którym etapie drogi jesteś jako chrześcijanin?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, ty znasz moje serce. Pragnę Cię spotkać, objaw mi się proszę i porusz mnie tak, jak poruszyłeś Natanaela.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?