Archiwum z dnia: 6 stycznia 2019

PRZYJĄĆ PANA, TO PRZYJĄĆ JEGO SPOSÓB PATRZENIA

06.01.2019, niedziela uroczystość Objawienia Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus narodził się dla każdego człowieka. Zawsze odpowiada na pragnienie spotkania się z Bogiem żywym: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. (Dz 10, 34-35) Właśnie w taki sposób Bóg odpowiedział Korneliuszowi na pragnienie spotkania się z Nim. (por. Dz 10,1-8) Dzisiejsze święto objawienia Pańskiego pokazuje prawdę, że Jezus Chrystus, Syn Boży przyszedł dla każdego człowieka: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Czy pragniesz spotkać Jezusa i w jaki sposób?
  • Mateusz ewangelista objawia także smutną prawdę o kondycji człowieka. Ci, którzy byli najbliżej zapowiadanej tajemnicy zwyczajnie Go nie przyjęli. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka. Człowiek bowiem potrafi mieć swoje wyobrażenia o tym, co Bóg chciałby mu podarować. Tak też było z Żydami i uczniami Jezusa i tak samo jest z każdym z nas. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie co do życia, współmałżonka, dzieci. Bóg zaprasza nas dzisiejszego dnia, abyśmy przyjrzeli się naszej wizji, oczekiwaniom związanym z naszym życiem, współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami i zapytali Boga, co On na te tematy ma do powiedzenia. Panie, czy widzę rzeczywistość wokół mnie właściwie? Czy jakiś grzech nie skrzywia mojego patrzenia?

  • Mędrcy ze Wschodu spotkali Jezusa nowonarodzonego, ponieważ Go szukali. My również spotkamy Jezusa, gdy będziemy go szukać. Potrzebujemy spotkać Go w nowy sposób, nawet gdy wydaje się nam, że jesteśmy wierzącymi, dobrymi katolikami, bo przeżyliśmy takie czy inne rekolekcje albo byliśmy na pobożnej pielgrzymce. Każdy z nas bowiem potrzebuje spotykać Boga żywego ciągle w nowy sposób, ponieważ nasze życie sie zmienia i znajdujemy się w nowych sytuacjach życiowych. Czy szukasz Boga żywego, szczególnie przez wytrwałe karmienie się Jego Słowem i Jego Ciałem? Co ci pomaga a co przeszkadza w tych poszukiwaniach?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że obajwiasz się każdemu kto Cię szuka. Dziękuję, że czekasz na mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?