Archiwum z dnia: 8 stycznia 2019

PRZYJĄĆ PANA TO ŻYĆ ZGODNIE Z JEGO NAUKĄ

08.01.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 6, 34-44

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”.
Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.
Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?”
On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !”
Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”.
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.
A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • …byli bowiem jak owce nie mające pasterza. A jak my pozwalamy się prowadzić Pasterzowi, którego mamy? Niezmiennie i w każdej sytuacji mamy możliwość podejmowania decyzji, wyborów. Nie jesteśmy niewolnikami. Stajemy się nimi odchodząc od Jezusa! Jako słabi, grzeszni, ulegamy przeróżnym pokusom. Jezus czeka. „Na niwach zielonych” mogę się paść. Jezus zadba o wszystko, nauczy, da jeść. Żebyśmy tylko byli tam gdzie On, żebyśmy chodzili jak najczęściej Jego ścieżkami. Wiesz jaki są Jego ścieżki? Wchodzisz na nie?
  • „Wy dajcie im jeść!” To słowa skierowane do Apostołów. Czy w jakimś stopniu mogą nas dotyczyć? Czy to nie za mało samemu dokarmiać się Jezusem? Jak my dziś możemy dać innym jeść? Czy znając objawione nam słowo, możemy karmić innych? Jeśli uwierzymy w te słowa, mamy szansę stawać się dobrymi narzędziami w rękach Jezusa? …”i dawał uczniom, by kładli przed nimi.” Nadal On nam daje, my mamy brać, nie pytać i dawać świadectwo.
  • Jak my dajemy to świadectwo? Jakich wyborów dokonujemy? W kraju, gdzie odsetek katolików nie tak dawno przekraczał 90% mamy problem z atakami na rodzinę, na kościół. Forsuje się ideologię gender. Miliony obywateli musi stąd wyjeżdżać bo nie widzi tu sensu życia. Jak to możliwe? Jakich wyborów dokonujemy przy urnach? Czy to normalne, że oczekujemy od wilków, że będą owcami? A może jeszcze lepiej, pasterzami? My dysponujemy tym, co dostaniemy od Jezusa i musimy tym dobrze zarządzać, dokonując z wiarą dobrych wyborów, także tych politycznych.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię o łaskę dokonywania wyborów, które Tobie podobać się będą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?