Archiwum z dnia: 10 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UJRZEĆ W JEZUSIE BOGA I ZBAWICIELA

10.01.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4, 14-22a

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana».
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pan Jezus właśnie powrócił z pustyni, gdzie pościł i gdzie był kuszony przez diabła. Rozpoczyna swoją działalność nauczając i uzdrawiając chorych na duszy oraz ciele. Zaczyna być znaną osobą. Ludzie nazywają Go nauczycielem, uzdrowicielem i szukają podobieństw do proroków dawnych czasów. Kim jest? Po co przybył? Dokąd to wszystko prowadzi? To były pewnie najczęściej padające pytania. I właśnie w tym fragmencie czytamy, jak Jezus odpowiada na te pytania słowami proroka Izajasza. Czytając te wersy można odnaleźć osobę lekarza, filantropa, rewolucjonisty i proroka. Ale o co naprawdę chodzi Jezusowi? Przecież nie o to, by np. ślepota zniknęła z powierzchni ziemi. Pewnie nie o to, by zwalniać wszystkich więźniów czyli też złodziei i morderców. O co Mu właściwie chodzi?
  • Moim zdaniem, by przybliżyć się do zrozumienia tych słów, należy spojrzeć na Jezusa jak na miłosiernego Boga stworzyciela świata i człowieka. On patrzy cały czas z miłością na Ciebie i mówi: „Przyszedłem by Cię wyzwolić z więzienia grzechu. Jestem światłem i chcę byś odzyskał wzrok duszy, aby Mnie dostrzec w swoim życiu. Uwolnię Cię i uzdrowię z wszelkich lęków, nałogów i nawyków, które Cię ograniczają, byś wszedł na nowo w świat. Daruję Ci wszelki dług winy za grzechy, bo w swoim miłosierdziu obwołuję Rok Łaski”.
  • Jesteś teraz jak mieszkaniec Nazaretu. Znasz Jezusa i dlatego przychodzi do Ciebie by zaprosić Cię do zmian a przez to wyzwolenia.  Co odpowiesz? Czy wzburzysz się jak mieszkańcy tego miasta i umieścisz Go gdzieś na obrzeżach swego życia? Czy tak jak apostołowie zaryzykujesz wszystko by iść za Nim? Co wybierzesz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu ogłaszam Cię moim Panem i Zbawicielem. Oddaję Ci moją wolę, umysł i życie. Proszę Cię uzdrawiaj mnie i wyzwalaj. Jezu ufam Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?