Archiwum z dnia: 14 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM NA WEZWANIE JEZUSA

14.01.2019, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami powołania przez Jezusa czterech uczniów: Szymona- Piotra i jego brata Andrzeja, Jakuba i jego brata Jana. Jezus udaje się nad Jezioro Galilejskie, tam dostrzega uczniów zarzucających sieci. Jezus zwraca się najpierw do Szymona i jego brata Andrzeja : „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”, a idąc dalej spotyka Jakuba i Jana, których też powołuje. Próbuję wyobrazić sobie scenę powołania pierwszych uczniów. Jezus idący brzegiem Jeziora Galilejskiego spotyka rybaków, prostych ludzi utrzymujących się z rybołóstwa. W tym momencie, kiedy zarzucają sieci słyszą głos przechodzącego Jezusa : „Pójdźcie za mną” . To spotkanie w jednej chwili wszystko zmienia w ich życiu. Powołani uczniowie zostawiają natychmiast to, czym zajmowali się do tej pory. Co to musiało być za spotkanie; co wydarzyło się w ich sercach, że poszli za Jezusem natychmiast, a nie po zakończonej pracy, tłumacząc się, że trzeba przecież opłukać sieci, a może naprawić je, czy też pomóc ojcu?

  • Dzisiaj Jezus mówi także do każdego z nas: bliskie jest królestwo Boże. W istocie mówi o tym samym. Bliskość królestwa Bożego to bliskość Boga. Jezus mówi właściwie „przyszedłem do was, jestem blisko każdego z was, uwierzcie w dobrą nowinę, którą wam przynoszę i pójdźcie za Mną.” Dzisiaj Jezus nadal powołuje swoich uczniów, ażeby Jego Królestwo rozszerzało się tu na ziemi. Ty też jesteś powołany i nie musi to być nic spektakularnego, wystarczy gdy będziesz, jak apostołowie, odpowiadał na słowa Jezusa – usłyszysz je podczas mszy św. albo czytając Pismo Święte. Reszty dokona On sam. Czy słyszysz w swoim sercu Boże wezwanie? Co słyszysz? Jak odpowiadasz? Daj sobie czas na słuchanie, Pan przyjdzie do ciebie we właściwym czasie, Jego przyjście jest pewne jak świt poranka (Oz 6,3).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, oto ja poślij mnie. Na Twoje Słowo zarzucę sieci.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?