Archiwum z dnia: 15 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM PRZEZ MOC SAKRAMENTU POJEDNANIA

15.01.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 21 – 28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jesteśmy dziećmi swojej epoki i bardzo przyzwyczailiśmy się do przejawów działania złego w naszym środowisku. Przyzwyczailiśmy się do rozwodów w naszych rodzinach, dzieci bez ojców. Przyzwyczailismy się do ludzi, którzy żyją w konkubinatach. Akceptujemy reklamy, filmy ociekające przemocą i seksem, mówimy – takie czasy, co możemy zrobić? Najpierw możemy spojrzeć na siebie i wokół siebie i w modlitwie zapytać Pana – co Ci się u mnie, w mojej rodzinie podoba a co nie? Mając wątpliwości co jest a co nie jest złem i grzechem, możemy zapytać kapłana w sakramencie pojednania.
  • Przyszedłeś nas zgubić, mówiły złe duchy. Oczywiście, że tak. Św. Jan potwierdził to w swoim liście: Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła (1J3,8). Zły duch reaguje „nerwowo” na samą obecność Jezusa. Jeśli zaprosimy Jezusa do naszego życia – zwykłym aktem woli, prostymi słowami prośby o Jego obecność, to On przyjdzie, bo tak obiecał – jeśli ktoś drzwi otworzy to przyjdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną (Ap 3,20). Jeśli będziemy trwać w obecności Jezusa, czyli w stanie łaski uświęcającej, to zły duch nie ma do nas dostępu. Konfesjonał to nie miejsce dręczenia, tylko miejsce przyjmowania Jezusa, na którego obecność drżą złe duchy!
  • Obraz Jezusa, który zadomowił się w niektórych głowach, to źle rozumiana osoba „cicha i pokorna”. Taki chłopiec do bicia. Jednak Ewangelie ukazują Jezusa jako tego, który ma władzę i panuje nad złymi duchami, siłami przyrody. Panuje nad życiem i śmiercią. Ma moc rozwiązać każdy nasz problem, każdy problem naszego środowiska, miasta, kraju, całego świata. Czy wierzysz w to, że Jezus ma moc rozwiązać także każdy twój problem? Czy wierzysz w to, że ten Jezus ukryty w opłatku chleba jest Bogiem mocnym, wojownikiem? Masz wątpliwości? To proś jak Tomasz po zmartwychwstaniu, aby Jezus dał ci się poznać w konkrecie życia, aby dał ci się dotknąć, zobaczyć przez wydarzenia i osoby. Jeśli jest żywy, a jestem o tym przekonany, to odpowie na twoje wątpliwości.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu pozwól mi odkryć Ciebie jako Boga, który broni od zła i grzechu. Daj mi odkryć Twoją moc w sakramencie pojednania.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?