Archiwum z dnia: 20 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ROZWIĄZYWAĆ SWOJE BRAKI WEDŁUG INSTRUKCJI MARYI

20.01.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Braki w życiu ludzkim nie wydają się czymś nienormalnym. Braki są w jakiś sposób wpisane w życie ludzkie. Dla jednych te braki dotyczą dóbr materialnych, dla jeszcze innych to braki związane z dobrami intelektualnymi, a dla jeszcze innych to braki w sferze duchowej np. brak radości, miłości, wielkoduszności, jedności. Jak głębiej wnikniemy w osiem błogosławieństw, to owe błogosławieństwa dotyczą właśnie braków np. radości, cichości, stabilności i bezpieczeństwa. Owe braki są kluczem w życiu chrześcijańskim, ponieważ one mają moc wytwarzania nowych pragnień w życiu duchowym. Owe pragnienia to klucz do rozwoju w życiu duchowym. Jakie braki towarzyszą twojemu życiu? Czy te braki powierzasz Jezusowi?
  • Jan ewangelista historię wesela w Kanie Galilejskiej osnuł o brak wina – to centrum tego wydarzenia. Uczty weselne w kulturze żydowskiej trwały siedem dni, gospodarze zaś zapraszali tylu gości ilu mogli, szczególnie gości znakomitych, takich, jak znani nauczyciele. Brak wina w środku uczty weselnej było postrzegane jako zlekceważenie i obraza gości weselnych i mogło stać się przedmiotem drwin przez wiele lat. Gospodarz był odpowiedzialny za to, by zapewnić gościom ilość wina wystarczającego na siedem dni. A jakie skutki rodzą twoje braki?
  • Jan ewangelista objawia, jak zostały zaradzone braki w życiu nowożeńców. Owe braki zauważyła najpierw Matka Jezusa, która powierzyła je Swojemu Synowi: «Nie mają wina». Maryja przekazuje informację o brakach w prosty sposób. Nie przekonywała Jezusa, ale Mu do końca zaufała. My również w podobny sposób potrzebujemy powierzać nasze braki życiowe, zwłaszcza te najbardziej dotkliwe – Jezusowi. Drugi prosty krok, który uczyniła Maryja, to wrażliwość na posłuszeństwo Synowi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja ukazuje prostą instrukcję obsługi naszych braków: Powierzyć je Jezusowi, wsłuchiwać się w Jego głos i wprowadzić w życie Jego polecenia.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moje braki, które są wpisane w moje życie. Oby prowadziły do Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?