Archiwum z dnia: 21 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CIESZYĆ SIĘ Z PRAWDY

21.01.2019, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2,18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • “Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Wiara to osobowa relacja z Bogiem. „…dopóki pan młody jest z nimi” – On zawsze jest na wyciągnięcie ręki, zawsze przy mnie. W Słowie, Eucharystii, drugim człowieku… Sam mówi o sobie: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. Szczęście powinno być częścią normalnego życia z Bogiem. Szczęśliwymi, czyli błogosławionymi są ubodzy w duchu, cisi, miłosierni, czystego serca, zabiegający o pokój… Czy bycie z Bogiem daje mi szczęście? Czy przyjmowanie Eucharystii jest dla mnie ucztą, na którą się cieszę, bo Go spotkam, bo Go przyjmę?

  • „…w ów dzień, będą pościć”. Jezus nie podważał znaczenia postu. Sam pościł, choćby przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Mówił też o znaczeniu postu swoim uczniom, którzy nie mogli wyrzucić z opętanego złego ducha: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”. Apostołowie przyjęli tę naukę i często modlili się i pościli, kiedy podejmowali ważne dla Kościoła decyzje. Postu jednak nie można podejmować na siłę, z musu, na pokaz, ale z miłości: „Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom  pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. Czy jeżeli podejmuję wyrzeczenia w intencjach swoich czy też innych osób to robię to z radością i miłością?

  • „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania”. Nie mogę traktować Boga, jako kolejnej łatki w moim życiu. Próba przyszywania Bożej prawdy do półprawd, kłamstw zawsze w efekcie będzie próbą okłamywania samego siebie. Prędzej czy później fastrygi, które stworzę nie wytrzymają i łata pozornego nawrócenia odpadnie. Zostanę z dziurą, którą będę się starał załatać byle czym. Zmieniając myślenie Bóg daje mi nowe ubranie, bez łat – nowe od stóp do głów! Jezus odnowił nasze szaty, dusze przez swoją śmierć i zmartwychwstanie: „«Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» […] «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili»”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj abym cieszył się z prawdy, którą dałeś mi poznać.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?