Archiwum z dnia: 27 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KORZYSTAĆ Z CZASU ŁASKI

27.01.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1,1-4.4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dostojny Teofilu…. Św. Łukasz adresuje swoją Ewangelię do konkretnego człowieka o tym imieniu, ale ono może mieć też symboliczne znaczenie. Teofil oznacza „umiłowany przez Boga”, „miły Bogu” lub „miłujący Boga”. Dobra nowina o Jezusie – Zbawicielu jest skierowana do ciebie, ukochanego przez Boga. Jesteś „miły Bogu”, On kocha Ciebie bezwarunkową miłością i to jest ewangelia – dobra nowina. Czy ta prawda przedarła się już do twojego serca? A może ciągle jeszcze potrzebujesz wołać „ukaż mi Panie Twoją pełną miłości twarz”? Jeśli tak, to wołaj!
  • Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił… Jezus jest Mesjaszem – namaszczonym Duchem Świętym, aby wyzwolić ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Także każdy wierzący – przyjmując sakramenty: chrztu, bierzmowania, małżeństwa, inni kapłaństwa, otrzymuje podobne namaszczenie, aby mieć współudział w misji Chrystusa jako członek Kościoła. Czy korzystasz, w konkretny sposób, z mocy duchowych darów złożonych w tobie przez Boga np. błogosławiąc współmałżonka i dzieci mocą sakramentu małżeństwa? Czy masz świadomość, że również ciebie Bóg namaścił, abyś niósł dobrą nowiną tym, którzy jej potrzebują?
  • Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. „Dziś” to nie tylko dzień, w którym Jezus odczytał te słowa w Nazarecie. Słowa Jezusa o tym, że przychodzi, aby ubogim przynieść dobrą nowinę, więźniom wolność a niewidomym przejrzenie i ogłosić rok łaski od Pana spełniają się dziś dla ciebie. Jezus dzisiaj pragnie ciebie wyzwalać i uzdrawiać, przemienić twój obecny czas w rok łaski. To się stanie, jeżeli osobiście przyjmiesz go z wiarą – taką, jaką masz. Wystarczy szczery akt woli – Panie przyjdź!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, przyjdź dziś. Każdego dnia, także dziś, potrzebuję Twojej łaski, Twojego ożywczego Ducha, Twojego wyzwolenia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?