Archiwum z dnia: 29 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZMIENIAĆ SWOJĄ MENTALNOŚĆ NA WZÓR JEZUSA

29.01.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 3, 31-35

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza ewangelia ukazuje mentalność Jezusa w całym Jego ziemskim życiu. Relacje krwi są dla Niego drugorzędne: Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi wprost: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (J 4, 34) W najtragiczniejszym momencie swojego życia, w Ogrodzie Oliwnym, tak mówi do Ojca: I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. ( Mt 26, 39) Pełnienie woli Ojca było największym sensem Jego życia. Co jest sensem twojego życia? Co mówią fakty i twoje wybory o sensie twojego życia? Proś Ducha Świętego, aby objawił ci prawdę o tobie.

  • Pełnienie woli Bożej przerasta naturalne możliwości człowieka. Aby pełnić wolą Bożą w swoim życiu potrzebujemy zmieniać swoją mentalność, sposób myślenia, na mentalność Jezusa poprzez nawracanie się. Nawracanie się to poznawanie prawdy o samym sobie, a to jest dziełem Ducha Świętego w nas. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wejść na drogę pełnienia woli Bożej. Jezus w ewangelii św. Jana mówi wprost: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16, 12-13) Miejscem nawracania się jest wprost sakrament pojednania, w którym możemy doświadczać Jezusa zmartwychwstałego odpuszczającego nasze grzechy. Czy prosisz Ducha Świętego o łaskę prawdy o samym sobie? Jak często przystępujesz do sakramentu pojednania? Czy jest to sakrament zmieniający Twoje życie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję za dar wiary. Dziękuję, że wlewasz w moje serce pragnienie zmiany mojej mentalności według Twojego wzoru.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?