Archiwum z dnia: 30 stycznia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CIESZYĆ SIĘ OWOCAMI ZBAWIENIA

30.01.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Hebrajczyków 10, 11-18

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: «Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę». Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wcielenie i odkupienie się dokonało – Jezus umarł i zmartwychwstał i wylał na nas owoce swojego dzieła. To czas przeszły dokonany – jeśli jesteś ochrzczony, Twoje odkupienie się dokonało. Nie dlatego, że coś dobrego zrobiłeś, zasłużyłeś na nie jakoś, ale całkowicie za darmo, za NIC: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (Ef 2, 8-9) Teraz już wszystko zależy od Twojej wolnej woli – czy i na ile przyjmiesz dar zbawienia. Czy dopiero po śmierci będziesz się cieszyć owocami odkupienia, czy może już teraz? Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Duch Św. działając przez sakramenty chce Cię już teraz udoskonalać i uświęcać – obdarzać zbawieniem.
  • Jezus chce i może dać Ci wolność od grzechu – byś nigdy nie grzeszył ciężko, i aby grzechy powszednie nie koślawiły Twojego myślenia o sobie samym i o Bogu. Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę – Bóg obiecał, że Jego prawo będzie wyryte w Tobie tak, że nie będziesz grzeszyć (śmiertelnie). Obiecał też, że Twoje powszednie słabości nie będą Mu przeszkadzały w ogarnianiu Cię błogosławieństwem i miłością – nie będą żadną przeszkodą! Diabeł wykorzystuje Twoje potknięcia, by Ci podsuwać złe myśli, zasiewać lęk i niepewność w Bożą miłość, wmawiać że jesteś słaby i oddzielony grzechami od Boga (a wtedy łatwiej mu skusić Cię do kolejnego upadku). Tymczasem Twoje grzechy nie zmieniają NIC w miłości Boga do Ciebie, ani nie odbierają Ci wielkiej godności Jego dziecka! Czy w to wierzysz i tym żyjesz? Nie możesz zrobić nic, by Bóg Cię kochał mniej, ale też nic, by Cię kochał bardziej. Jego miłość jest zawsze doskonała.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie pragnę przyjąć pełnię owoców Twojego zbawienia, poprowadź mnie do pełnej wolności, do niezachwianej wiary i radości bycia z Tobą już teraz!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?