Archiwum z dnia: 10 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POSTAWIĆ SŁOWO PANA NA PIERWSZYM MIEJSCU

10.02.2019, niedziela , NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 5, 1-11

Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Piotr mógł doświadczyć obfitego połowu, ponieważ był posłuszny słowu Jezusa: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. To co jest również klucz do naszego życia w obfitości – usłyszeć głos Jezusa i być mu posłusznym. Okazuje się jednak, że wspólczesny człowiek ma ogromne problemy z usłyszeniem głosu Bożego. Potrzebujemy uzdrowienia z wewnętrznej głuchoty. W Księdze Barucha czytamy słowa związane  z winą Narodu Wybranego, ale także z istotą naszych problemów życiowych. Aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo. (Ba 1, 19b-20a).
  • Grzechy w naszym życiu mają swoje źródło w nie słuchaniu głosu Pana, w braku posłuszeństwa Jego słowu. Często nie doświadczamy obfitego połowu w naszym życiu, ponieważ nie słyszymy Jego głosu. Pytamy się – gdzie tkwi źródło naszych życiowych niepowodzeń? Nasze niepowodzenia są mocno związane z nie słyszeniem głosu Pana także przez brak czasu na modlitwę osobistą ze Słowem Bożym. Istotą bowiem naszego trwania na modlitwie jest usłyszenie głosu Pana i posłuszeństwo temu głosowi. Inaczej będziemy realizować własne wizje albo plany i wizje tego świata, narzucone przez media i coraz bardziej niechrześcijańską kulturę, a nie wizje i plany Boże. Czym bardziej nasiąkasz każdego dnia – Bożym Słowem czy papką medialnych przekazów? Ile czasu przeznaczasz na słuchanie aktualnych wiadomości a ile na Boże Słowo?
  • Nasza aktywność lub brak aktywności ma być odpowiedzią na głos Boży w naszym sercu. Człowiek współczesny tak jest zabiegany w życiu codziennym, iż nie daje sobie czasu na refleksję i modlitwę ze Słowem Bożym. Jak długo nie zrozumiemy, że modlitwa ze Słowem Bożym jest podstawową czynnością każdego dnia, tak długo nie doświadczymy w pełni tego, co św Paweł obiecuje jako owoce Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci (Gal 5,22). Jakich wyborów dokonujesz każdego dnia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu naucz mnie usłyszeć Twój głos i być jemu posłusznym. Daj się rozsmakować w Twoim Słowie i tęsknić za Nim.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?