Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POSTAWIĆ SŁOWO PANA NA PIERWSZYM MIEJSCU

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POSTAWIĆ SŁOWO PANA NA PIERWSZYM MIEJSCU

10.02.2019, niedziela , NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 5, 1-11

Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Piotr mógł doświadczyć obfitego połowu, ponieważ był posłuszny słowu Jezusa: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów. To co jest również klucz do naszego życia w obfitości – usłyszeć głos Jezusa i być mu posłusznym. Okazuje się jednak, że wspólczesny człowiek ma ogromne problemy z usłyszeniem głosu Bożego. Potrzebujemy uzdrowienia z wewnętrznej głuchoty. W Księdze Barucha czytamy słowa związane  z winą Narodu Wybranego, ale także z istotą naszych problemów życiowych. Aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo. (Ba 1, 19b-20a).
  • Grzechy w naszym życiu mają swoje źródło w nie słuchaniu głosu Pana, w braku posłuszeństwa Jego słowu. Często nie doświadczamy obfitego połowu w naszym życiu, ponieważ nie słyszymy Jego głosu. Pytamy się – gdzie tkwi źródło naszych życiowych niepowodzeń? Nasze niepowodzenia są mocno związane z nie słyszeniem głosu Pana także przez brak czasu na modlitwę osobistą ze Słowem Bożym. Istotą bowiem naszego trwania na modlitwie jest usłyszenie głosu Pana i posłuszeństwo temu głosowi. Inaczej będziemy realizować własne wizje albo plany i wizje tego świata, narzucone przez media i coraz bardziej niechrześcijańską kulturę, a nie wizje i plany Boże. Czym bardziej nasiąkasz każdego dnia – Bożym Słowem czy papką medialnych przekazów? Ile czasu przeznaczasz na słuchanie aktualnych wiadomości a ile na Boże Słowo?
  • Nasza aktywność lub brak aktywności ma być odpowiedzią na głos Boży w naszym sercu. Człowiek współczesny tak jest zabiegany w życiu codziennym, iż nie daje sobie czasu na refleksję i modlitwę ze Słowem Bożym. Jak długo nie zrozumiemy, że modlitwa ze Słowem Bożym jest podstawową czynnością każdego dnia, tak długo nie doświadczymy w pełni tego, co św Paweł obiecuje jako owoce Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci (Gal 5,22). Jakich wyborów dokonujesz każdego dnia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu naucz mnie usłyszeć Twój głos i być jemu posłusznym. Daj się rozsmakować w Twoim Słowie i tęsknić za Nim.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 4 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POSTAWIĆ SŁOWO PANA NA PIERWSZYM MIEJSCU”

  1. Otwórz Panie moje uszy abym usłyszał Amen

  2. Mając świadomość naszych niedoskonałości, słabości, wad, grzechów Pan Jezus posyła byśmy oglaszali jak bardzo kocha każdego z nas, jak bardzo na każdym z nas Mu zależy.I dlatego pierwszym imieniem Boga jest Miłość. Dziękuję za Twoją miłość Jezu. Alleluja

  3. Panie naucz mnie Ufać Tobie w sytuacjach trudnych i pozornie pozbawionych sensu .Bądż Uwielbiony Jezu.

  4. Panie pragnę iść za Tobą.Bo tylko przy Tobie jest mi dobrxe i bezpiecznie.Tylko z Tobą czuję się jak w prawdziwym domu.Ty Jesteś moim Abba .Jezu prowadź .Jezu pouczaj.Jezu Bądź przy mnie.Chcę słyszeć codziennie Twoj głos proszę pomóż mi Go rozpoznać w tym świecie pelnym hałasu i wrzasku.Amen.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)