Archiwum z dnia: 13 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ W WOLNOŚCI OD GRZECHU

13.02.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 7, 14-23

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym – Żydom chodziło o przyjmowane za nieczyste potrawy i sytuacje, uznawane za powodujące nieczystość serca. Jezus pokazał system myślenia stojący za tym, który grozi także nam. Człowiek odruchowo szuka winy poza sobą. Swoje występki, pożądliwości, słabości najchętniej tłumaczymy okolicznościami zewnętrznymi – słynne “to nie moja wina”. Winna jest sytuacja, winny jest mąż, winne są dzieci, winny jest obcy człowiek. To nie moja wina. Czy coś Ci to przypomina?
  • Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd… Skaza grzechu pierworodnego sprawia, że jesteśmy zdolni do zła. Każdy ma zdolność usłyszenia zarówno szeptu pokusy, jak i szeptu Ducha Św. Serce jest ośrodkiem decyzyjnym – w nim człowiek postanawia, za którym głosem pójść. Ochrzczone dziecko boże, żyjące sakramentami, ma pełnię łaski potrzebną do tego, by słyszeć głos Boga i za nim iść. Na tym m.in. polega działanie chrztu – daje wolność, by móc nie grzeszyć: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! (Ga 5,1). Oszustwo diabła polega na przekonywaniu, że to inni ludzie, okoliczności, decydują o naszym zachowaniu, zmuszają do grzechu. Prawda jest taka, że łaska zbawienia zawsze daje Ci wolność. Szatan nie chce, żebyś wiedział, że zawsze masz wybór. On daje iluzję, że mało od Ciebie zależy, że nie masz siły, łaski, wyboru. Twoje decyzje zależą od tego, komu uwierzysz.
  • Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 16) W momencie chrztu narodziłeś się na nowo, teraz stale nosisz w sobie Ducha Św., dlatego z Twojego wnętrza zawsze może wychodzić  dobro. Komu bardziej wierzysz? Szatanowi, wmawiającemu Ci, że okoliczności zmuszają do grzechu, czy Słowu Boga, zapewniającego, że jesteś świątynią Jego żywej obecności, Jego umiłowanym dzieckiem? Ga 4,6-7: Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha (…) A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. objaw mi prawdę, uwolnij od kłamliwych przekonań, daj pełnię wolności!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?