Archiwum z dnia: 14 lutego 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO GŁOSIĆ SŁOWO BOŻE

14.02.2019, czwartek , Święto świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 10,1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłaniu. Pan Jezus wybiera kilkunastu uczniów i wysyła ich przed sobą, by uzdrawiali chorych i zapowiadali Go mówiąc „Przybliżyło się do was królestwo Boże”. Posyła ich tak naprawdę, by przekazali jedno zdanie. Nie prosi, by werbowali uczniów, by budowali struktury organizacyjne oraz zdobywali środki i żywność. Mają iść pośpiesznie („nie pozdrawiajcie”) nie gromadząc niczego po drodze. Dziwne to zadanie! Przypomina mi misję Jonasza. Bóg wysłał go do Niniwy, stolicy Asyryjczyków, którzy byli wrogami żydów, by przekazał miastu jedno zdanie: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona” (Jon 3,40). To jest wezwanie do nawrócenia. Znowu niebezpieczna misja i jedno zdanie od Boga.
  • Czytając tą Ewangelię zawsze myślałem wyłącznie o osobach konsekrowanych, wybranych przez Pana żniwiarzach, którzy mają głosić Słowo Boże. Nie brałem siebie pod uwagę, bo przecież nie mam na to czasu, nie mam odpowiedniego wykształcenia, nie jestem nikim znaczącym, a nawet jeśli to do mnie, to przecież nie mogę jechać na misje do Afryki. Nie rozumiałem Słowa! W obu przykładach Bóg wybiera zwykłych ludzi (nieznanych z imienia uczniów, Jonasza), by szli z jednym zdaniem na ustach. Bóg wysyła ich do miejsc, które znają lub leżą w pobliżu, więc nic nie mówi o specjalnym przygotowaniu. Daje im tylko (aż!) swoje SŁOWO.
  • Przekazuję Ci więc posłanie od Boga. Weź Jego Słowo, nawet jedno zdanie, i przekaż je w pracy, wśród domowników, w autobusie czy piekarni, jeśli tylko spostrzeżesz kogoś, kto potrzebuje pomocy lub chce słuchać. Licz się z odrzuceniem, wyśmianiem lub agresją, ale nie zrażaj się. Jeżeli bowiem ktoś przyjmie Słowo, to otrzyma błogosławieństwo, gdyż spocznie na nim Pokój Boży i będą działać się cuda, jak w Niniwie i Galilei. Odwagi!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Proszę Cię Jezu o Słowo, które uzdrawia i daje pokój. Proszę Cię o siłę i mądrość, bym niósł to Słowo do innych. Jezu bądź mi tarczą a Twoje Słowo mieczem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?